AIC Chula Saraburi Expo 2024 เสริมสร้างพลังพันธมิตรเครือข่าย AIC พัฒนานวัตกรรม International Food and Low carbon in Agriculture and Livestock ...

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงาน " AIC Chula Saraburi Expo 2024 " เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด " International Food and Low Carbon in Agriculture and Livestock " โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมงานไปยังนักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวถึงการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้น ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ รศ.น.สพ.ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรไทยว่า เป็นนโยบายระดับชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ที่กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเป้าให้ทุกจังหวัดต้องมีหนึ่งศูนย์ AIC โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

ศูนย์ AIC จุฬาฯ สระบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 และได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ เป็นศูนย์เพาะบ่มเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร Smart Farmer ภายในจังหวัดสระบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ปี 2566-2570ในงาน "AIC Chula Saraburi Expo 2024" มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเกษตรและโคนม การแข่งขันและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้โจทย์วิจัย Future Food Products for Saraburi from Local to Global ที่ใช้วัตถุดิบอัตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Chula Saraburi Dairy Conference and Expo โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาวิชาการทางโคนม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโคนม และการพัฒนาการเลี้ยงโคนมสู่ความยั่งยืน


อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนายอาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนาม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านเกษตรและนวัตกรรมอย่างครบวงจร

ผศ.น.สพ.ดร. ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า.. การจัดงาน AIC Chula-Saraburi Expo 2024 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้านนวัตกรรมการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สถานทูตไทยในกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมอาหาร วิทยากร นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในสถานที่จัดงานและออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 3,400 ราย งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและบรรลุผลความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ ...

ติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรีได้ที่ Facebook : AICCUSaraburi https://www.facebook.com/AICCUSaraburi/ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...