ฟรี ! สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จับมือคูโบต้า เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับบริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด จัดกิจกรรม “ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ” ระหว่าง เวลา 10.00 – 16.30 น. วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ข้อตกลง “ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกรและคูโบต้าฟาร์ม เพื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ”

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร และยกระดับมาตรฐานการผลิต ในกรอบระบบการจัดการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ทำให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจ โดยการแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เช่น.. 

• การใช้รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น การไถพรวนดิน การยกร่องแปลง เครื่องปลูกมันสำปะหลัง และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

• การใช้รถยกร่องและรถปลูกผักอัตโนมัติ ชมการสาธิตการเตรียมแปลงผัก การใช้รถปลูกผักอัตโนมัติ และทดลองขับ

• การใช้โดรนทางการเกษตร ชมการสาธิตการบินโดรน เพื่อฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการหว่านปุ๋ย

• การปลูกผักในโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผักที่ควบคุมการให้น้ำและให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ สั่งการผ่านสมาร์ทโฟน

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร ชมการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด 

พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงความหลากหลายของพรรณพืชและแมลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน และ กิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย ...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เพจเฟสบุ๊ก ' สถานีวิจัยลำตะคอง ' หรือ โทร. 098 193 4332 ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...