อบรมฟรีมีที่นี่ !!! นักวิจัยไทยขั้นเทพ จาก วช. ประสบความสำเร็จใน การผลิต “ องุ่นไซน์มัสแคท ” เชิงพาณิชย์ ของประเทศไทย ...

ที่ห้องเรียนรวม AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก / เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ วช. และ ผู้อำนวยการสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมถ่ายทอดวิทยายุทธอบรมแก่เกษตรกร อย่างครบวงจร ฟรี !!! หวังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก จัดเพื่อเกษตรกรแบบไม่มีกั๊ก โดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ วช. จับมือ สถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรม “ การผลิตองุ่นไชน์มัสแคทเชิงพาณิชย์ ” โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมทั้งทางออนไซต์และออนไลน์ มากกว่า 200 คน  

โดย ภาคเช้า - รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท บรรยายเรื่อง " การผลิตองุ่นไซน์มัสแคท ภาคเหนือตอนล่าง " พร้อมด้วย ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายเรื่อง " การผลิตองุ่นไซน์มัสแคท ภาคเหนือ " 

ภาคบ่าย - รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ บรรยายเรื่อง " โรคและการป้องกันกำจัดขององุ่น " , คุณวรเชษฐ์ ขัติยะ เจ้าของสวน ' บ้านองุ่นอินโดไท ' จ.ลำปาง บรรยายเรื่อง " การปลูกองุ่นมืออาชีพจากประสบการณ์โดยตรง " และ ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ บรรยายเรื่อง " การป้องกันกำจัดแมลงในองุ่น " ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงปลูกองุ่นไซมัสแคท ในจังหวัดพิษณุโลก 

รศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท เปิดเผยว่า.. ' องุ่นไซน์มัสแคท ' ถูกปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2531 ที่ญี่ปุ่น ขึ้นทะเบียนพันธุ์ ในปี 2549 มีลักษณะเด่น ผลกลม ขนาดใหญ่ ผิวสีเขียวอ่อนสวยงาม เนื้อแน่นไม่แตกง่าย กรอบหวาน อร่อย ไม่ฝาด ทนร้อนหนาวได้ดีที่สำคัญรสหวานละมุนลิ้น ปราศจากเมล็ด กลายเป็นองุ่นยอดนิยมราคาแพงตกกิโลกรัมละ 2,000 - 5,000 บาท จนมีคำเปรียบเปรยว่า คนซื้อไม่ได้กิน คนกินไม่ได้ซื้อ นิยมมอบเป็นของขวัญล้ำค่า“ ข้อดี คือ ' องุ่นไซมัสแคท ' ให้ผลผลิตเร็ว ใช้เวลาเพียง 8 เดือน ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ แต่จะยากหน่อยในภาคใต้ ขณะนี้มีผู้สนใจปลูกกันแพร่หลายแต่ราคายังแตกต่างกัน ทีีเชียงใหม่ขายกิโลกรัมละ1200 บาท ที่ลำปางกิโลกรัมละ500 บาท และจะต้องพัฒนาในเรื่องของ ขนาด ความกรอบ กลิ่นและรสชาติต่อไป ขอแนะนำว่าพื้นที่เพาะปลูกสำหรับเกษตรกรไม่เกิน 1 งานต่อคน จะได้ผลผลิตตอบแทนปีละ3 แสนบาท เพียงพอต่อการดูแลได้ง่าย ทั่วประเทศปลูกไม่เกิน 5,000 ไร่ เพราะเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งในอนาคตข้างหน้าการนำผลไม้พันธุ์ใหม่เข้ามาจากต่างประเทศจะยากขึ้น เช่น ญี่ปุ่นและไต้หวันออกกฎหมายเข้มงวดการนำเข้าออกพืชพันธ์มากขึ้น สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ หันมาทำวิจัยพัฒนาผลไม้ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นโดยมีการสนับสนุนทุนวิจัย ระยะ 5 ปี ”
ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาองุ่นไซน์มัสแคท ตั้งแต่ปี 2562 เริ่มจากการนำคณะเดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเทคนิคการปลูกองุ่นไซน์มัสแคทมาดำเนินการในประเทศไทย โดยทีมงานได้ศึกษาขั้นตอนการปลูก การดูแลบำรุงรักษาจากประเทศเจ้าของสายพันธุ์มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย จนกระทั่งได้สูตรสำเร็จตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสี ลักษณะผล สามารถได้องุ่นไชน์มัสแคทไร้เมล็ด ทดลองปลูกที่ พิษณุโลก, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และ ตาก ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและดีกว่าการผลิตในญี่ปุ่นซึ่งมีผลผลิตปีละครั้ง ขณะที่ประเทศไทยสามารถให้ผลผลิตปีละ 2 ครั้ง จนเป็นกรณีศึกษาทำให้ปัจจุบันญี่ปุ่นมีกฏหมายเข้มข้นห้ามนำพันธุ์พืชออกนอกประเทศ เพราะได้รับบทเรียนจากการที่ประเทศไทยสามารถนำไชน์มัสแค้ทจากญี่ปุ่นมาปลูกได้ผลดี 
รศ.ดร.พีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า.. ปัจจุบันจากการทดลองปลูก ' องุ่นไซน์มัสแคท ' ได้ในหลายพื้นที่ ทำให้ทราบปัญหาขาดองค์ความรู้ จึงมีการจัดอบรมฟรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการผลิต ' องุ่นไซน์มัสแคท ' เชิงพาณิชย์ ให้แก่ผู้สนใจ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก วช .


คุณ Badariah Khattiya เจ้าของสวน ' บ้านองุ่นอินโดไท ' เจ้าของสวนบ้านองุ่นอินโดไท ให้ข้อมูลว่า.. สำหรับ สวน ' บ้านองุ่นอินโดไท ' ตั้งอยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตนและสามีทำสวนองุ่นซึ่งนำองุ่น 4 สายพันธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ,ญี่ปุ่น ,ยูเครน และ อิสราเอล มาปลูก โดยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้มีโอกาสเดินทางร่วมไปกับคณะของ รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและอบรมการผลิตองุ่นไซน์มัสแค้ทโดยตรงที่ ' นาโงย่า ' และวันนี้ได้ติดตามสามีมาร่วมงาน การอบรม 'องุ่นไชน์มัสแค้ท เพื่อบรรยายความรู้เกี่ยวกับการผลิตไซน์มัสแคท ' ให้แก่ผู้สนใจ จะปลูก จะดูแลและทำอย่างไรให้ผลผลิตมีคุณภาพ ที่สวนของเราจะมีผลผลิตปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือนธันวาคม ครั้งที่สองเดือนเมษายน เราจะไม่เก็บเกี่ยวหน้าฝนเพราะมีปัญหาโรคเยอะการดูแลยาก สวนของเราจะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมมาตัด ' องุ่นไซน์มัสแคท ' มาเซลฟี่ และเลือกซื้อที่ไร่เลย โดยพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ ปลูกองุ่นรวม 3 ไร่ มี ' องุ่นไซน์มัสแคท ' 40 ต้น ได้ผลผลิตประมาณ 100 พวง พวงละครึ่งกิโลกรัม รวมประมาณ 50 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 500 บาท ราคานี้ไม่ถือว่าถูกหรือแพง ขณะที่ราคาขายส่งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,200 บาท แต่เราคิดว่าถ้าเราขายแพงมาก คนก็จะไม่ได้กิน เราจะเปิดให้คนมาซื้อในราคากิโกรัมละ 500 บาท ที่สวน โดยเมื่อถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวอีก 2 สัปดาห์ ก็จะประกาศในโซเชียลมีเดียให้ผู้สนใจเข้ามาติดตามทาง FB : Woachest Khattiya หรือ Badariah Khattiya


    

สำหรับ การจัดอบรมเรื่อง “ การผลิตองุ่นไชน์มัสแคทเชิงพาณิชย์  ” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นปีที่ 3 โดยได้รับการยืนยันจาก รศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ วช. และ ผู้อำนวยการสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม ทางทีมงานจะมีการจัดอบรมดีๆ เช่นนี้อีกในปีต่อไป ในพื้นที่ (ภาคอีสาน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

☎️ Live(สด) 

📣 อบรมเรื่อง “ การผลิตองุ่นไชน์มัสแคทเชิงพาณิชย์ ” 

ภาค(เช้า)

• บรรยายเรื่อง " การผลิตองุ่นไซน์มัสแคท ภาคเหนือตอนล่าง " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

• บรรยายเรื่อง " การผลิตองุ่นไซน์มัสแคท ภาคเหนือ " โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

https://www.facebook.com/share/v/ZevG2E73zPA3mmR8/?mibextid=oFDknk

---------------------------------------

ภาค(บ่าย)

• บรรยายเรื่อง " โรคและการป้องกันกำจัดขององุ่น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์

• บรรยายเรื่อง " การปลูกองุ่นมืออาชีพจากประสบการณ์โดยตรง " โดย นายวรเชษฐ์ ขัติยะ 

• บรรยายเรื่อง " การป้องกันกำจัดแมลงในองุ่น " โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

https://www.facebook.com/share/v/UAEtp2T6i9PEsN7Z/?mibextid=oFDknk

• สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่..

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1_CZjAvSyeib0qZNFiFzoH0lqguO1GeO-?usp=drive_link ...      

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...