วช. ยกทัพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” ภายใต้งานมหกรรมทางเทคโนโลยีนานาชาติของจีน “ The 10th China (Shanghai) International Technology Fair ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้นักประดิษฐ์ไทยได้รับ Special Prizes on stage เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงาน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวที “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต และเป็นที่น่ายินดีกับนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับ Special Prizes on stage จาก องค์กรนานาชาติ ดังนี้.. 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานเรื่อง “ ชุดทดสอบไวรัส IBV แบบอุณหภูมิเดียวและอ่านผลด้วยสมาร์ทโฟน ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. โกสุม จันทร์ศิริ และคณะ ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นชุดทดสอบแบบแถบที่ใช้ในการตรวจหา DNA ของเชื้อ infectious bronchitis virus (IBV) ซึ่งเป็นไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ การตรวจวินิจฉัยโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวมีความรวดเร็วและมีความจำเพาะสูงโดยใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 1 ชั่วโมงและสามารถวัดผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ภาพผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือทำให้ทราบระดับเชื้อได้ สามารถนำไปใช้เป็นการตรวจแบบ point of care เพื่อป้องกันการระบาดตามเกณฑ์มาตรฐานการชันสูตรโรคในสัตว์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดในฟาร์มไก่ การวางแผนการรักษาของโรค IBV

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานเรื่อง “ โฟมดูดน้ำมัน ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association (KIPA Special Prize) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้โฟมจากยางพาราผสมกับผลึกนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูดซับน้ำมันที่ปะปนในน้ำ ป้องกันการอุดตันทางระบบระบายน้ำ โดยโฟมที่ใช้สามารถลอยน้ำได้เป็นเวลานานและไม่จมลงไปเป็นขยะที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่า 50 ครั้ง

- โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ผลงานเรื่อง “ รถสำรวจอัจฉริยะเพื่อศึกษาและติดตามพฤติกรรมการวางไข่ของเต่าตนุ ” โดย นางสาวปัทมาพร ณ น่าน และคณะ ได้รับรางวัลจาก Macao Innovation  and Invention Association (The Best Leading Innovation Award) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถสำรวจบนดาวอังคาร " Rocker-Bogie Suspension " ซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างๆ ได้ดีเหมาะสมแก่การเคลื่อนที่บนพื้นทรายเนื่องจากไม่สร้างรอยล้อทิ้งไว้ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อพบเจอเต่าทะเลบริเวณชายฝั่งอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการบริหารพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ

พร้อมนี้ ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวที “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” ในระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ (Special prize) จากประเทศต่าง ๆ สำหรับ 27 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัลจากงาน “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงาน ได้แก่..

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• มหาวิทยาลัยรังสิต 

• สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 

• วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

• วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

• วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

• โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

• โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 

• โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

• โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

• โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 

• บริษัท เวลเนส เอเชีย จำกัด 

• บริษัท สิทธิบัตรไทย จำกัด 

• บริษัท ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด 

• บริษัท แฮปปี้เวลท์พลัส จำกัด 

• บริษัท นิวทริชั่น ไซเอนซ์ แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

• บริษัท พรรณชาติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดทั้งนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยในการแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรู้ พร้อมกับโอกาสการศึกษาตลาดขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...