ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2567 ...

ที่ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเวลา 08.30 น.  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2567 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพิจารณาปัญหาในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามโครงสร้างของ ทปอ. อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิก ทปอ. ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมฯ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยภายในงานประชุมฯ ได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ การประดิษฐ์อุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ (An automatic ankle pumping and leg lifting device) ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช ล่วงพ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ และ ดร.กุลธิดา กล้ารอด  คณะสหเวชศาสตร์ 

นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมใหม่แห่งภาคตะวันออก อาทิ.. การออกแบบสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา SUWAN Spray Betapinene คือ สเปรย์ที่ใช้สารสกัดจากมะกรูด ลดปวดอักเสบ เป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานการผลิต GMP และมีนวัตกรรมอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยรองรับ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันของกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบ่มเพาะฯ (UBI) และต่อยอดศักยภาพธุรกิจ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  TAMMA สบู่ถ่านไม้ไผ่ประจุลบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านเกาะช้างใต้โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาภายใต้โครงการ U2T  อัญมณีประดับเข็มกลัด  สัญลักษณ์ของความมีศรัทธา มิตรภาพ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความมั่นคง โดย คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  กำไลหิน Howlite (ฮาวไลต์) Tiger eye (ไทเกอร์อาย) และ Lapis Lazuli (ลาพิซ ลาซูลี) โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (UBI BUU)  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผลงานและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันจะส่งผลดีในระยะยาวจากระดับภาค สู่ระดับประเทศและระดับสากลต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...