" ชาดา มท.2 " เป็นประธานในการเปิดงานการแสดงบินโดรนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ จังหวัดอุทัยธานี ...

ที่ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี / (เมื่อช่วงค่ำ) วันที่ 1 มิถุนายน 2567 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวบริบทของนวัตกรรม และนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้ควบคุมการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษร ซึ่งจะจัดแสดงในระหว่างวันที 1~3 มิถุนายน 2567

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า.. เป็นที่น่าชื่นชมว่า กิจกรรมบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือ และบูรณาการของจังหวัดอุทัยธานี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ วช. สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่เล็งเห็นความสำคัญ และศักยภาพของจังหวัดอุทัยธานีในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ " โดรนแปรอักษร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 " เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี และนักท่องเที่ยว ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสในการชม " โดรนแปรอักษร " ที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เป็นฝีมือคนไทย และหาดูได้ยาก อันจะสร้างความประทับใจ ความตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี จึงได้ให้การสนับสนุนแก่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสามารถคิดค้นและพัฒนาโดรนแปรอักษรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของไทย โดยในครั้งนี้ ได้มีการต่อยอดนวัตกรรมการบินโดรนแปรอักษร โดยการบินโดรนพร้อมการจุดพลุที่สวยงาม และเนื่องในปีมหามงคล วช. สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จึงร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดการแสดงโดรนแปรอักษร 700 ลํา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า.. จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ วช. และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการแสดงบินโดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติฯ" ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย การบินโดรน 700 ลำ ขึ้นแปรอักษรเป็นรูปร่างต่าง ๆ วันละ 2 รอบ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นการบูรณาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี ด้วย


การแสดงบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วยการแสดงความจงรักภักดี ณ จังหวัดอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...