' ศาล รธน. ' เปิดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี เสริมความรู้แก่บุคลากรศาลรัฐธรรมนูญ ...

ที่ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และในรูปแบบออนไลน์ / วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี ครั้งที่ 1 โดยมี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสานการจัดกิจกรรมฯ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลวิชาการ การเขียนทางวิชาการด้านคดี งานวิจัย และบทความทางวิชาการต่าง ๆ อันเป็นการยกระดับและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยคดี ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดงานฯ และมี นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงาน 


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การบรรยาย อาทิ เรื่อง “ การวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ” โดย นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ วช., การบรรยาย เรื่อง “ เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และประเด็นการศึกษาที่สำคัญ ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, การเสวนา เรื่อง “ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและการเขียนงานทางวิชาการ ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ศาตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมี นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ และการบรรยาย เรื่อง “ การยกระดับงานวิจัยและวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ” มีประเด็นดังนี้ 1. ก้าวต่อไปของงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ 2. การออกแบบแนวคิดเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ ของงานวิจัยเพื่อความยุติธรรมและความมั่นคงทางสังคม แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1. งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย โดย ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา แห่ง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ 2. การลดความรุนแรงในสังคมไทย : โจทย์ท้าทายที่สำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นเป็นผลงานวิจัยที่ วช. ให้การสนับสนุน ...


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...