ททท.เลย ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย และ งานบุญเดือนหกผีขนน้ำ ตำบลนาซ่าว อ.เชียงคาน ประจำปี 2565 ...

นายจริยาทร สูหู่  ผอ.ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า.. ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจังหวัดเลยจะมีการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นตาตื่นใจไปกับวิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนที่จะหลั่งไหลมาร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 (ช่วงวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี) ณ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย  เป็นงานประเพณีที่ชาวเมืองด่านซ้าย รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และชาว สปป.ลาว  ได้ร่วมกันสืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปี เพื่อเป็นการสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองด่านซ้ายและชาวจังหวัดเลย  ภายในงานจะมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ อาทิ การประกอบพิธีล้างพระธาตุ, การคารวะพระธาตุ, การนมัสการพระธาตุศรีสองรัก-พิธีแห่นาค, การแห่น้ำสรงพระราชทานฯ และ พิธีถวายต้นผึ้ง สำหรับพิธีล้างพระธาตุนั้น จะอนุญาตให้เฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ ส่วนสุภาพสตรีต้องฝากถังน้ำให้กับสุภาพบุรุษเข้าไปล้างองค์พระธาตุฯ แทนตนเอง  

นายจริยาทร  กล่าวเชิญชวนเพิ่มเติมว่า.. นอกจากงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักแล้ว ยังมีงานประเพณีที่น่าสนใจอีกหนึ่งงาน นั่นก็คือ งานบุญเดือนหกและประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) ประจำปี 2565 จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เป็นประเพณีการละเล่นของชาวบ้านนาซ่าวซึ่งในอดีตคือชนกลุ่มน้อยเผ่าไทพวน ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 300 ปี โดยเฉพาะความเชื่อ ความศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวบ้านนาซ่าว จึงจัดให้มีพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษและผีปู่ย่า หรือที่เรียกว่า “ เลี้ยงบ้าน ” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณ “ ผีเจ้าปู่ ” ที่ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ โดยกิจกรรมที่สำคัญของงานจะเป็นขบวนแห่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่สองของงาน ซึ่งปีนี้ได้ตรงกับวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม โดยผีขนน้ำทุกคุ้มหมู่บ้านจำนวนหลายร้อยตัวจะไปรวมกันที่ลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว จากนั้นขบวนแห่ที่มีสีสันสดใส จะแสดงการเต้นตามจังหวะดนตรีอันเร้าใจ เดินผ่านชุมชนและหมู่บ้านนาซ่าวไปยังวัดโพธิ์ศรีจนครบสามรอบ  นายจริยาทร กล่าวสรุปในต้อนท้ายว่า.. นอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในงานประเพณีที่สำคัญของทั้งสองงานจะช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจไปยังชุมชนตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ของทั้งอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และ อำเภอเชียงคานแล้ว ยังสามารถท่องเที่ยวเช็คอินตามสถานที่สำคัญในจังหวัดเลย  ไม่ว่าจะเป็น วัดเนรมิตวิปัสสนา, วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง, สวนลุงวุฒิ, ถนนคนเดินชายโขง, หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ หรือ ร้านกาแฟที่มีมุมถ่ายภาพสวยงาม โปรดจงเชื่อมั่นกับมาตรฐาน SHA และ SHA+ ที่ทุกสถานประกอบการที่ได้รับ เตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยมอบให้กับทุกท่านด้วยความเต็มใจและประทับใจในการมาเยือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  0 4281 2812, 0 4281 1405 และ Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานเลย : TAT Loei Office ...

กำหนดการการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

© วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 (ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 )

                           เวลา 07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตร (ศาลาด้านล่างพระธาตุศรีสองรัก) พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป

                         - พิธีคารวะพระธาตุศรีสองรัก

                           เวลา 08.45 น. - ข้าราชการ ประชาชน ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานพระธาตุศรีสองรัก

                           เวลา 09.00 น. – การรำบวงสรวง จำนวน 462 คน

                           เวลา 09.15 น. – ชมการแสดงรำเปิดงาน ของนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

                           เวลา 09.30 น. – พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565

                            - ประธานและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมร้านแสดงและจำหน่ายของดี อำเภอด่านซ้าย (OTOP/สินค้าเกษตร/ผ้าทอพื้นเมือง ฯลฯ) ชมการสาธิตทำต้นผึ้ง

                            - เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

                           เวลา 19.00 น. – ชมการแสดงของศิลปินไทด่าน ณ เวทีการแสดงบริเวณพระธาตุศรีสองรัก

            - ชมมหรสพ (หมอลำ)

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

กิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน

            - การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับประเพณีงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

            - การแข่งขันกีฬาเปตอง

© วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 (ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 09.30 น. – พิธีล้างธาตุ – พิธีคารวะธาตุ

เวลา 19.00 น. –รำวงย้อนยุคต่อต้านยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอด่านซ้าย ณ เวทีการแสดงบริเวณพระธาตุศรีสองรัก

          -ชมมหรสพ (หมอลำ)

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดสีขาว

© วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 )

เวลา 09.00 น. – เตรียมเครื่องบวชนาค ณ วัดโพนชัย

เวลา 14.30 น. – แห่นาค และแห่น้ำสรงพระราชทานฯ รอบเมืองด่านซ้าย**

เวลา 19.00 น. – พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย

เวลา 19.00 น. – ชมการแสดงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                           ประถมศึกษาเลย เขต ๓ และโรงเรียนวังโพนงามวิทยา                    

ณ เวทีการแสดงบริเวณพระธาตุศรีสองรัก

                        - ชมมหรสพ (หมอลำ)

หมายเหตุ การแต่งกาย - ชุดสุภาพโทนสีขาว 

             การแต่งกาย - สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานฯ ชุดเครื่องแบบปกติขาว

© วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา)

เวลา 09.00 น. - ขบวนแห่พานบายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม

                                  * ขบวนแห่นาค * ขบวนแห่ต้นผึ้ง

เวลา 11.00 น. - พิธีบูชาธาตุ * พิธีถวายต้นผึ้ง    

เวลา 13.00 น. – พิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก  

                                 - พิธีสู่ขวัญธาตุ * พิธีเวียนเทียน * พิธีจุดบั้งไฟ

                                 - พิธีบรรพชาและอุปสมบท * พิธีคารวะธาตุ

                                 - เสร็จพิธี งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๖๕        

 หมายเหตุ.. การแต่งกาย - ชุดสุภาพโทนสีขาว , การแต่งกาย - สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีสรงน้ำพระราชทานฯ ชุดเครื่องแบบปกติขาว

***************

กำหนดการพิธีการเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ลานพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตร (บริเวณศาลาด้านล่างพระธาตุศรีสองรัก) พระสงฆ์จำนวน 71 รูป

         - พิธีคารวะพระธาตุศรีสองรัก

เวลา 08.45 น. - ข้าราชการ เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พ่อแสน-นางแต่ง ผู้มีเกียรติ พ่อค้า ประชาชน  

                         ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานพระธาตุศรีสองรัก

เวลา 09.00 น. - การรำบวงสรวง จำนวน 462 คน

เวลา 09.15 น. - ชมการแสดงรำเปิดงาน ของนักเรียน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

เวลา 09.30 น. - นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี ขึ้นแท่นรับการกล่าวรายงาน           

                         พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565

        - นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานการจัดงานฯ

        - นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดงานฯ และตีฆ้องชัย เปิดงานฯ

        - การตีกลองกิ่งโชว์ จากวัดศรีสะอาด ของชาวบ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

        - มอบรางวัลคนดีศรีสองรัก ประจำปี 2565 จำนวน 12 คน

        - ประธานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ เดินชมบูทการออกร้านของดีอำเภอด่านซ้าย         

*เสร็จพิธีเปิดงาน*

************                   

กิจกรรมการประกวด/การแสดง ในแต่ละวันของงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

© วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

1. ชมการแสดงในพิธีเปิดงานฯ

2. การรำบวงสรวง นางรำ 462 คน

3. ชมการออกร้านแสดงและจำหน่ายของดีอำเภอด่านซ้าย (OTOP/สินค้าเกษตร/ผ้าทอพื้นเมือง ฯลฯ)

4. กิจกรรมสาธิตการทำต้นผึ้ง

5. กิจกรรมการแสดงดนตรีของศิลปินไทด่าน 

6. การประกวดวาดภาพ เกี่ยวกับงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

7. การแข่งขันกีฬาเปตอง

8. ชมมหรสพ (หมอลำ)

© วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

1. รำวงย้อนยุคต่อต้านยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอด่านซ้าย

2. ชมมหรสพ (หมอลำ)

© วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

1. ชมการแสดงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และโรงเรียนมัธยมในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย

2. ชมมหรสพ (หมอลำ)


กำหนดการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำ ตำบลนาซ่าว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

© วันจันทร์ที่  16 พฤษภาคม 2565 

10.00 น.     ชมคอนเสิร์ตลำซิ่ง ณ วัดโพธิ์ศรี 

14.00 น.     ขบวนแห่ดอกไม้เข้าผาม

19.00 น.     ร่วมสนุกรำวงชาวบ้านย้อนยุค

© วันอังคารที่  17 พฤษภาคม 2565 

09.00 น.     ชมขวนแห่ผีขนน้ำ (เริ่มต้นจากศาลเจ้าปูนาซ่าว)

11.30 น.     พิธีเปิดงานฯ  ณ  วัดโพธิ์ศรี

14.30 น.     ชมการจุดบั้งไฟ

20.00 น.     ชมคอนเสิร์ตหมอลำคณะ " ดอกคูณ " มิวสิค

© วันพุธที่  18 พฤษภาคม 2565 

07.00 น.     ทำบุญตักบาตร ณ วัดโพธิ์ศรี ...


#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

#ช.ส.ท.

#ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#ททท.สำนักงานเลย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...