วช. จับมือ มรภ.อุดรธานี เปิดเวทีแถลงข่าว “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ครั้งที่ 10 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน ” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ภาคการประชุมสัมมนา ภาคนิทรรศการ และกิจกรรม Highlight Stage โดยนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า.. จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีความสำคัญ เป็นหนึ่งในเมืองการค้าและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ” เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวอุดรธานีได้ต้อนรับประชาคมวิจัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ โอกาสนี้ ขอเชิญผู้มาเยือนทุกท่าน ได้ใช้ช่วงเวลานี้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานีพร้อมให้การสนับสนุน วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยดี

ด้าน ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า.. การจัดงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ” นอกจากกิจกรรมภายในงานที่กล่าวไปแล้ว ยังมีพื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ชมชิมช้อปสินค้าครบครัน และยังมีการประชุมเสวนา จำนวน 3 ห้องย่อย ได้แก่ หัวข้อที่ 1 “ นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อน BCG ” หัวข้อที่ 2 เรื่อง “ BCG กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน ” และ หัวข้อที่ 3 เรื่อง “ การพลิกโฉม กรอบนโยบายและแนวทางพัฒนา กำลังคนอุดมศึกษา วิจัย และ นวัตกรรมของประเทศ กับการขับเคลื่อน BCG ” รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หัวข้อเรื่องนอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังได้มีการนำตัวอย่างผลงานวิจัยมาแสดง 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานที่ 1 เรื่อง “ การพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชนด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำสำหรับโคเนื้อและกระบือ ” โดย รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน แห่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลงานที่ 2 เรื่อง “ การพัฒนาคอนโดมอสเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการดูดซับฝุ่นละอองในอากาศที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เมือง” โดย ดร.วินัย มีแสง แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผลงานที่ 3 เรื่อง “คลินิกให้คำปรึกษาและตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” โดย ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี แห่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


สำหรับมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ในลักษณะนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 0 4221 1040 ต่อ 1702 และ 1792 โทรสาร 0 4224 1586 อีเมล research.udru@yahoo.com เว็บไซต์ https://rrexpo.udru.ac.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’