ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ70พรรษา ห้อง 904 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผล.ทสส.) เป็นประธานในพิธเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง 904 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับและรายงานถึงความเป็นมาของการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904               
นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเผยแพร่
พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ 
พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ตลอดจน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทำให้เกิดความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของคนในชาติต่อไป แบ่งการดำเนินการจัดทำห้องนิทรรศการฯ เป็น 6 โซน ประกอบด้วย..    

โซนที่ 1 พระราชประวัติ นำเสนอเนื้อหาพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ และทรงครองราชย์                     

โซนที่ 2 ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย นำเสนอเนื้อหา พระอัจฉริยภาพด้านการทหาร ความเป็นผู้นำ    

โซนที่ 3 อัครศาสนูปถัมภก นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก     

โซนที่ 4 ทรงราชย์ นำเสนอเนื้อหาพระราชพิธี  บรมราชาภิเษก    

โซนที่ 5 สืบสาน รักษา ต่อยอด นำเสนอเนื้อหา พระราชกรณียกิจนานัปการ   

โซนที่ 6 สายธารแห่งพระเมตตา นำเสนอเนื้อหางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ


ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน  นิสิต นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการหากมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0814266635 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...