2 หน่วยงานสังกัด อว. ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) กับ บพข. , กปถ. และ สสส. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ...

ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ / เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดพิธีลงนามบันถึงข้อตกลงความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.ดร.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 5 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สุปรีดา อุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยทั้ง 5 หน่วยงานนี้ตกลงร่วมกันเพื่อบูรณาการด้านงานวิจัยและการพัฒนาสร้างองค์ความรู้และผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเดินทางและการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยหรือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน การยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตร การเปลี่ยนแปลงของโลก

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ นโยบายการวิจัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ” โดยได้แสดงความรู้สึกยินดีที่กระทรวง อว. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จะได้มีส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วยแนวคิดลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการส่งเสริมการงานวิจัยและการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการผลักดันการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก  
พร้อมกันนี้ ยังได้แจ้งว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้มอบนโยบายให้แก่ สกสว. วช. และ บพข. ในฐานะหน่วยงานภายกระทรวง อว. ให้สนับสนุนโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ โดยได้มีการกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นประเด็นสำคัญในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนานโยบายและต้นแบบการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...