ม.ภ.น. น้อมวันทาบูชาครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้อมวันทาบูชาครูจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์  โดยมี ผศ. ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้า ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่, สโมสรนักศึกษา และ ตัวแทนนักศึกษา ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ครูซึ่งประกอบด้วย พิธีเจิมหนังสือ พิธีมอบรางวัล " อาจารย์ในดวงใจ " การแสดงชุดรำถวายครูและการขับร้องเพลงพระคุณที่สาม โดยนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง ตัวแทนนักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครูพิธีมอบทุนการศึกษา และจึงเป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และบรรยาย " ครู NEU2022 " โดย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา ตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ 

“ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำปีทุกปี ในช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1  โดยอาชีพของครูเหมือนกับเรือจ้าง ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันหรือฝั่งแห่งความสำเร็จ คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว ทั้งนี้เพราะ การศึกษาที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เรียนรับเพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถจะทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนมีความใฝ่ใจในการศึกษา เชื่อฟัง และขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม   จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อครูมีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักศึกษาก็ควรทำหน้าที่เป็นผู้โดยสารเรือที่ดีด้วย เช่น ไม่เอาเท้าราน้ำ และควรช่วยครูพายเรือเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น  ในนามตัวแทนของครูอาจารย์ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์  ที่รักทุกคน  ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ” ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...