#อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน #ชวนหมู่ยามบ้านงานบุญเดือนแปดเทศกาลเข้าพรรษา20จังหวัดภาคอีสาน ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ...

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้ให้ข้อมูลว่า.. ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนในภาคอีสาน กับเที่ยวสายบุญสู่ภาคอีสาน ใน Theme “ อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน~เที่ยวค้นหาความสุข ” ผนวกกับงานบุญเดือน8 (เดือนกรกฎาคม) บุญเข้าพรรษา เป็นอีกหนึ่งฮีต หรือ จารีตประเพณี “ ฮีต12คอง14 ” ของชาวอีสาน บุญเข้าพรรษาภาคอีสานตามประเพณีวิถีพุทธศาสนา มักมีการทําบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน สบง จีวร และ หล่อเทียน~ถวายเทียนพรรษา ซึ่งในภาคอีสานได้มีการจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนอย่างยิ่งใหญ่หลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น อุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา เป็นต้น  กิจกรรมที่นิยมปฎิบัติช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรม ฟังเทศน์ ฟังธรรม รับศีล รับพร ตอนค่ำเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ หรือก่อนกิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายต้นเทียน มักทำกิจกรรมร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษาในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน โดยมีคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในภาคอีสาน 20 จังหวัด เกือบ 4 ล้านคน/ครั้ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 (เนื่องจากปีนี้เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวติดต่อกันมากเป็นพิเศษถึง 15 วัน) 

' สมชาย ชมภูน้อย '
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.

นับเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง) ก่อให้เกิดรายได้เงินสะพัดประมาณการมากกว่า 12,500 ล้านบาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน จัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเทศกาลงานบุญใหญ่ช่วงฤดูฝน เพื่อมุ่งให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่เที่ยวภาคอีสาน มีความสวยงามและเขียวขจีมากที่สุด สัมผัสสายฝนและไอหมอก ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนเช่น สปป.ลาว กับ กัมพูชา-เวียดนาม เพื่อต่อยอด กระตุ้นท่องเที่ยวโครงการ “ เราเที่ยวด้วยกัน ” , “ ทัวร์เที่ยวไทย ” และอีกหลายโครงการ 
นายสมชาย ชมภูน้อย กล่าวอีกว่า.. นับว่าเป็นมิติใหม่และมุมมองใหม่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภาคอีสานในฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสวยงามของภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอีกมิติหนึ่ง นอกจากในช่วงหน้าฝนอากาศกำลังเย็นสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เมื่อยามฝนพรำสู่ดินแดนอีสานที่ราบสูงจะได้เห็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา แต่หากฝนตกยามเย็นเมื่อใด ความชื้นจะก่อตัวให้เห็นทะเลหมอกในยามเช้า แม้อีสานไม่มีทะเลน้ำเค็ม แต่ก็มีทะเลหมอกเย็นๆ ให้ได้สัมผัสก่อนใคร ไม่ว่า จะเป็นทะเลหมอก20ภูทอก จ.เลย ทะเลหมอกจ.ชัยภูมิ หรือ ทะเลหมอก 3 ประเทศ ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ ฯลฯ  รวมถึงความสวยงามของสายน้ำตกในอีสานช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเจ็ดสี น้ำตกถ้ำพระ จ.บึงกาฬ น้ำตกห้วยหลวง น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรู จ.อุบลราชธานี และน้ำตกตาดโดน จ.ชัยภูมิ อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ เริ่มบานยาวนานเป็นเวลา 3-4 เดือน อีกด้วย นับได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนะนำที่มาเที่ยวอีสานแล้วต้องห้ามพลาด นอกจากช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดแล้ว ยังเป็นช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบเมนูอาหารท้องถิ่น ชวนติดตามและเดินทางไปชิมช้อปปิ้งถึงถิ่นแบบ COOL Gastronomy  ทั้งนี้ การเดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวฤดูฝนหรือหน้าฝน 20 จังหวัดภาคอีสานดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ และร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมมิตรภาพ อารยธรรม มีชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่พร้อมต้อนรับอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ อ.เกษตรสมบูรณ์ สวนส้มโอของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี ชุมชนแซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม : เรียนรู้แหล่งข้าวอินทรีย์ ซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวและเลือกซื้อกลับบ้านได้ และยังมีชุมชน ท่องเท่ียวอื่น ๆ อีกมากมายรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน#เที่ยวภาคอีสาน :- “ ไม่มีอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวในหน้าฝน เนื่องจากถนนที่เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานจัดอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากมาก และสายฝน จะเป็นเสมือนน้ำมนต์ทำให้ดินแดนแห่งนี้เย็นสบาย ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว เขียวขจีสดชื่นแจ่มใสไปทั่วทั้งแผ่นดิน...เหมาะแก่การท่องเที่ยวในภาคอีสานยิ่งนัก ” ผอ.สมชาย ชมภูน้อย กล่าวทิ้งท้าย และฝากชาวอีสานชวนหมู่ชวนเพื่อนมายามมาเที่ยวอีสาน กับ “ บุญเดือนแปด เทศกาลเข้าพรรษา ” 20 จังหวัดภาคอีสาน ชวนหมู่ชวนเพื่อนมายามมาเที่ยวบ้านที่อีสาน ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565

หมายเหตุ :- ชวนเที่ยวอีสาน 5 วันหยุดติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม 2565 “ อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน-ค้นหาความสุข ” เริ่มวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา, วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา, วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการตามประกาศ ครม.เพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565), วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ประเพณีบุญใหญ่บุญเดือนแปด บุญเข้าพรรษา เป็นจารีตประเพณีชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อีสานพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากCOVIDเที่ยวอีสาน…ติดลมบน “ อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน ” ปีนี้ขอชวนลูกหลานอีสานชวนหมู่ชวนเพื่อนมาเที่ยวมายามบ้านกันที่อีสานกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน

#กิจกรรมงานบุญเดือนแปดเทศกาลงานเทียนและเข้าพรรษา .. แนะนำรายจังหวัดภาคอีสานตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2565 จำนวน20จังหวัด ดังนี้..

1.อุบลราชธานี - วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.นครราชสีมา - วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3.สุรินทร์ - วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

4.ขอนแก่น - วัดพระธาตุขามแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

5.บุรีรัมย์ - วัดแจ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

6.เลย - วัดศรีโพธิ์ชัย อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

7.อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี

8.นครพนม - วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

9.สกลนคร - วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

10.มุกดาหาร - วัดภูมโนรมย์  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

11.ศรีสะเกษ - วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

12.ชัยภูมิ - วัดอรุณธรรมสถาน(พระธาตุชัยภูมิ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

13.อำนาจเจริญ - วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

14.ยโสธร - วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

15.ร้อยเอ็ด - วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

16.กาฬสินธุ์ - วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

17.หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

18.หนองบัวลำภู - วัดมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

19.บึงกาฬ - วัดเซกาเจติยาราม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

20.มหาสารคาม - วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


“ หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : ISAN IN LOVE ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ.เที่ยวอีสานดอทcom  หรือ @go2isan ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’