กรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ...

กรมศุลกากรจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 148 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น, รางวัลข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร, มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการลูกจ้างกรมศุลกากรผู้มีรายได้น้อย และ มอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า.. ในวันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) กรมศุลกากรครบรอบ 148 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโดยจัดพิธีทางศาสนา เริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากรต่อจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากรผู้มีรายได้น้อย มอบทุนเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติราชการ ตลอดจนมอบรางวัลการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรของกรมศุลกากร และที่สำคัญได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ห่างไกลความเจริญ และในโอกาสนี้กรมศุลกากรได้เชิญมูลนิธิรามาธิบดีฯ มารับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการสาธารณประโยชน์อีกด้วย 

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า.. เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมากรมศุลกากรจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบแทนสังคม และในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งกรมศุลกากรจะปฏิบัติหน้าที่การให้บริการประชาชนและปกป้องสังคมของประเทศไทยให้ดีที่สุดตลอดไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...