วช. หนุน จัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายข่าวเยาวชน มีส่วนร่วมทางการเมือง รู้เท่าทันข่าวปลอม ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ โครงการ การเมืองเยาวชนร่วมสมัย กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม ” โดยความรับผิดชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันพบการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ หรือที่เรียกกันว่า “ ข่าวปลอม ” อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้แพร่กระจายข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะข่าวปลอมทางด้านการเมือง และกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ตกเป็นเหยื่อของการแพร่กระจายข่าวปลอม คือ กลุ่มเยาวชน เพราะมีพฤติกรรมการเสพข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  

ดร. วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. จากที่มีการแพรร่ระบาดของข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มเยาวชน  เพราะมีพฤติกรรมการเสพสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด   ผลจากการรับข่าวสารมักจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในมิติลบ  โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมไทยไม่ควรมองข้าม  คำถามที่ตามมาคือ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของข่าวปลอม ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่ และสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเยาวชนด้วยหรือไม่  ซึ่่งเป็นปัญหาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดย วช.ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้ให้การสนับสนุนการวิจัย “โครงการ การเมืองเยาวชนร่วมสมัย กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม” ในการค้นหาคำตอบ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอมผ่านกิจกรรมความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการรู้เท่าทันข่าวปลอม เพื่อเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองสำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง  และเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม อันจะนำไปสู่การสร้างกลไกแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม ในรูปแบบกระบวนการ และ การ WORKSHOP การผลิตสื่อ TIKTOK เยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ON SITE  กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีสถาบันการศึกษา 20 สถาบัน และนักศึกษาอีกประมาณ 100 คน  ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การสร้างแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม รณรงค์เยาวชนสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย ผลกระทบ และสามารถแยกแยะ ตรวจสอบข่าวปลอมทางด้านการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ และได้สื่อ TikTok การรู้เท่าทันข่าวปลอมทางด้านการเมือง และได้กลไกเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...