กรมการท่องเที่ยว เดินหน้าจัดหลักสูตร เปิดโอกาสให้มัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตสิ้นสุด เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อีกครั้ง ...

กรมการท่องเที่ยว เสนอให้คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) ที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับมัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เพื่อให้มัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตหมดอายุได้ฝึกอบรม และรับวุฒิบัตรไปประกอบการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามมาตรา 50 (1) (ง) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรละ 30 ชั่วโมง

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า.. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ แต่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด (ใบอนุญาตหมดอายุ) จึงพิจารณาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้ได้รับโอกาสกลับมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อีกครั้ง ซึ่งมัคคุเทศก์กลุ่มดังกล่าว สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) ที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับมัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง ผ่านสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวฯ ให้เป็นสถานฝึกอบรม ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานฝึกอบรมที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ แล้ว จำนวน 5 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน แบ่งออกเป็น ภาคกลาง 57 คน ภาคเหนือ 33 คน และภาคใต้ 40 คน 

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวทิ้งท้ายว่า.. มัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตสิ้นสุด ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 – 30 ธันวาคม 2564 ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดการสมัครและการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวที่  https://www.dot.go.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โทรศัพท์ 0 2141 3254 และ 0 2141 3256 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...