วช. ห่วงใยแม่และลูกน้อย มอบรางวัลนวัตกรรม “ Walk for Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน ” ระดับดี แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ที่ผ่านมา ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลให้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ นาคแก้ว และคณะ แห่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จากผลงานการประกวดระดับปริญญาตรี รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รางวัลระดับดี ให้กับผลงานเรื่อง “ Walk for Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน ” ในงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งภายในงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ” ครั้งที่ 17 นี้ ได้มีการประกวด “ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการมอบรางวัลผลงานจากการประกวด 2 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 และ 2) รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2. ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ 4. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model และ 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นิสิต/นักศึกษาเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และกลายเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป 

นางสาวธัญวรัตน์ นาคแก้ว แห่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กล่าวว่า.. ผลงานนวัตกรรมได้แรงบันดาลใจในการพัฒนามาจากกระแตเวียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านทำจากไม้ไผ่ โดยจะปักแกนหมุนลงบนดินและมีที่สำหรับมือจับ เพื่อให้เด็กเกาะและฝึกเดินเป็นวงกลมรอบแกนไม้ที่ปักไว้ จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ฝึกเดินด้วยกระแตเวียนจะเดินเป็นวงกลมเล็ก ๆ และในระยะทางที่สั้น ๆ ที่สำคัญคือ ไม่มีระบบความปลอดภัยโดยหากเด็กทิ้งตัวลงนั่งก้นจะกระแทกพื้น ส่วนคางก็จะกระแทกกับด้ามที่เด็กจับ ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ทางทีมผู้พัฒนาจึงนำรูปแบบของกระแตเวียนมาต่อยอดโดยผสมผสานกับรถหัดเดินที่มีขายตามท้องตลาด พัฒนามาเป็น “ Walk for Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน ” เพื่อให้เด็กวัยหัดเดินฝึกเดินอย่างถูกวิธี ลงน้ำหนักอย่างเต็มฝ่าเท้า ทำให้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) เป็นไปตามวัยอีกทั้ง


ผลงานวัตกรรมนี้ มีน้ำหนักเบาสามารถพับเก็บได้ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย นวัตกรรม “ Walk for Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน ” มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 1. ตัวรถ ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนขนาดของเบาะนั่งและปรับความสูงได้ 8 ระดับตามขนาดเด็ก มีการเสริมแผ่นเหล็กกลมที่ฐานรถและมีระบบเบรคเมื่อเด็กจะใช้เท้าไสรถไปข้างหน้าเพื่อป้องกันรถพลิกคว่ำ 2. รองเท้าติด force sensor เพื่อตรวจจับการลงน้ำหนักเท้าในการเดิน โดยหากเด็กเดินอย่างถูกต้อง คือมีการลงน้ำหนักอย่างเต็มฝ่าเท้า force sensor จะส่งสัญญาณไปยังกล่องรับสัญญาณและส่งต่อไปยัง Google sheet  ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามและประเมินพัฒนาการของลูกได้อย่าง Real time และย้อนหลังจากจำนวนก้าวที่เพิ่มขึ้นใน Google sheet นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับเด็กที่มีความผิดปกติด้านการเดินอื่น ๆ ที่ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามพัฒนาการด้านการเดินได้จาก Google sheet โดยลดความถี่ในการเดินทางเพื่อไปฝึกเดินหรือพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลดต้นทุนในการรักษาในระบบสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาล อีกทั้ง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลเด็ก และสนับสนุนระบบ Telemedicine อีกด้วย 


นับได้ว่าเป็นผลงานนวัตกรรมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม “ Walk For Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน ” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวให้ดีขึ้น เปรียบเสมือนความห่วงใยจากพ่อแม่ที่มีให้ไม่มีวันสิ้นสุด ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...