กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม " 40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน "

กลุ่มบริษัท  มินีแบมิตซูมิ  (ประเทศไทย)  ครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินกิจการในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ทำฝายน้ำล้น ได้ทำโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เช่น มะค่าโมง ประดู่ สัก ในพื้นที่รวม 500 ไร่ หรือประมาณ 100,000 ต้น ภายใต้ชื่อโครงการ " 40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน " ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ 4 ไร่ และทำฝายน้ำล้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์ รวมถึงห่วงโซ่อาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก อันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน


นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ในสาขาป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว (T-VER) เพื่อทำการรับรองคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ในอนาคต อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณสุรพล  กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 


ภายในพิธี คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , ได้กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน และ คุณสุรพล  กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กล่าวรายละเอียดโครงการนี้ โดยท่านประธานในพิธี คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer, Director บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด กล่าวเปิดโครงการ 


" 40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน "  คุณสุนี เชิดชูชาติ กล่าวว่า.. จากการที่บริษัทฯ ได้มาสำรวจพื้นที่ โดยปรึกษาทางกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่นเข้ามาสำรวจ จึงลงความเห็นว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะต้องบูรณาการ ให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น จำนวน 500 ไร่ จากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 500 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี "โดยรวมตลอดโครงการ 10 ปี พื้นที่ป่าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์รวมถึงห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จะร่วมกับกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่น ในการดูแลต้นไม้ในโครงการครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’