ทอ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 ...

กองทัพอากาศ (ทอ.) จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 และสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัย

ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน)  นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567  
    

โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศ ได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน หน่วยรบ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ.. การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับ, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การลำเลียงทางอากาศ, การควบคุมไฟป่า, การค้นหาช่วยชีวิตและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับชุด Medical Emergency Response Team : MERT ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศในการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งชุดสั่งการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเคลื่อนที่ (C2 Mobile) ขึ้นในพื้นที่สนามฝึกฯ เพื่อบูรณาการและแสดงผล ประกอบการตัดสินใจสั่งการและควบคุม ด้วยแนวคิดการบัญชาการและควบคุมที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ทำให้มีวงรอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการทางการแพทย์ มอบชุดยาและเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย   สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศในอดีต ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลก เป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถการใช้อาวุธ และการปฏิบัติภารกิจของนักบิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน หรือหน่วยรบ โดยในปัจจุบันได้เพิ่มเติมรูปแบบให้สอดคล้องครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม      

ในส่วนของการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล, พื้นที่การฝึก กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 46 และ โรงเรียนการบิน
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท 15 ชนิด ดังนี้..     

ประเภทที่ 1 การแข่งขันทั่วไป จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด การบินค้นหาและช่วยชีวิต การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ การบินรับ-ส่งข่าวสาร การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน      

ประเภทที่ 2 จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การบินควบคุมไฟป่า การบินแจ้งเตือนในอากาศ การบินปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ และการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี 

กองทัพอากาศ ตระหนักในหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย โดยได้ดำรงความพร้อมของกำลังทางอากาศ และพัฒนาศักยภาพของกองทัพอากาศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ข้อมูลข่าวสาร และกำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการนำยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถทางทหารไปปรับใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...