ชพด. ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 “ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ”

ที่บริเวณด้านข้างอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง / เมื่อเวลา 12.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในหัวข้อ “ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมี ดร.สุพิชชญา สาคร ประธานฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการ ประจำปี 2566 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธาน ชพด. กล่าวว่า.ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ เข้ามามีส่วนร่วม สนุกสนาน สบายใจ สร้างเจตคติที่ดี และได้ฝึกทักษะเต็มศักยภาพ ด้านอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความสุข และ เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น โดยทางชมรมฯ จัดให้มีกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 8 บูท

ในปีนี้ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการอย่างเต็มกำลัง จัดให้มีกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 8 บูท 16 กิจกรรม อาทิ.. การจัดดอกไม้สด, การจัดดอกไม้แห้ง, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากใบตอง, กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋า, การทำน้ำยาอเนกประสงค์, การทำพวงกุญแจหนัง, การทำยาดมและบาล์มสมุนไพรกฤษณา, เกมส์โยนฟุตบอลลงโอ่ง เป็นต้น มีคณะกรรมการและผู้ดำเนินกิจกรรม รวม 72 คน 
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการในงานวันคนพิการมาโดยตลอด รวมทั้งขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ของชมรมฯ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ ผู้พิการ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในอีกหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กร สาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ...


  

เคียงข่าว.. ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการและข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว และผู้มีจิตอาสา ซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนพิการ มาโดยตลอดในระหว่างรับราชการ จึงจัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อสานต่อกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง โดยมีแนวทางที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีพัฒนาการก้าวหน้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน มีความสุขและเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น การเป็นจิตอาสาที่ไม่มีปัจจัยสนับสนุน จึงเกิดงานวันนี้ขึ้น ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...