ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัลสูงสุดของงาน และ เหรียญรางวัลจากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัล JDIE Grand Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “ Japan Design, Idea and Invention Expo ” (JDIE 2024) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล JDIE Grand Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ หุ่นยนต์ต้นแบบมือเทียมกลสวมแขนสำหรับผู้พิการแขนขาดบริเวณกึ่งกลางปลายแขนโดยใช้สัญญาณอิเล็กโทรมิโอแกรมและเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ ” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน และคณะ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบมือเทียมกลสวมแขนและใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อในการทำท่าทางพื้นฐาน โดยใช้เซ็นเซอร์วัดสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อราคาถูก และทำการลดขนาดสัญญาณ กำจัดสัญญาณรบกวน คุณลักษณะเด่น และการใช้โมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โมเดลที่พัฒนานี้ได้นำไปใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแขนเทียมสำหรับการทดลองเคลื่อนไหวท่าทางกำมือและแบมือ
นอกจากนี้ ยังมีผลงานเรื่อง “ อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก ” โดย นายวิชัย สังฆะมะณี และคณะ จากวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้รับรางวัลจาก Special Prize จากผู้จัดงาน และยังมีประดิษฐกรรมและและนวัตกรรมอีก 5 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้.. 

- ผลงานเรื่อง “ นวัตกรรมปากล่างนกเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับนกกาฮัง ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- ผลงานเรื่อง “ การผสานสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนวัตกรรม RAS-O เพื่อลดรอยแตกลายบนผิวหนัง ” โดย ดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะ จากบริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด ได้รับรางวัล World Invention Intellectual Property Associations ไต้หวัน

- ผลงานเรื่อง “ airstack turbine : กังหันลมรูปแบบแกนแนวตั้งแบบเรียงซ้อนระบบโรเตอร์ร่วมแกน ” โดยนายวิชัย สีสุด และคณะ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก ITE Expo สหราชอาณาจักร 

- ผลงานเรื่อง “ ระบบบันทึกข้อมูลสัญญาณความผิดพร่องในระบบไฟฟ้าที่รองรับหน่วยวัดเฟสเซอร์ตามเวลาจริง ” โดยนายเสถียร ประทุมมา และคณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลจาก Highly Innovative Unique Foundation ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

- ผลงานเรื่อง “ การออกแบบลวดลายผ้าใยกล้วย สู่การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลจาก Iranian Top Inventors สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
พร้อมนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญทองจากเวที JDIE 2024 ในประเภทต่างๆ ดังนี้..

-เหรียญทอง 50 ผลงาน

-เหรียญเงิน 19 ผลงาน

-เหรียญทองแดง 4 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize อีกเป็นจำนวนมากจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย อิหร่าน เป็นต้น

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเชิญให้กล่าวแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเวที JDIE 2024 โดย ดร.วิภารัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลทั้งจากประเทศไทยและนานาประเทศที่ได้อุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อวงการสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่สายตาประชาคมผ่านเวทีประกวดนานาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก และท้ายสุดต้องขอขอบคุณ WIIPA ที่ให้เกียรติ วช. ในนามประเทศไทยนำผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงในงาน   

สำหรับ 31 หน่วยงาน จาก ประเทศไทย ที่ร่วมคว้ารางวัลในเวที “ Japan Design, Idea and Invention Expo ” (JDIE 2024) ได้แก่..

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- มหาวิทยาลัยรังสิต 

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

- วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

- วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

- โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

- โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

- โรงเรียนสตรีศรีน่าน

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

- โรงเรียนราชินีบน

- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

-  โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- บริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด

- บริษัท 7 ดราก้อน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด 

- บริษัท เฮลทิเนส จำกัด 

- บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด 

- บริษัท ไทยมรดก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...