วธ. จัดแถลงข่าว งานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ...

รัฐบาล โดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัด มหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งใหญ่ 11-15 ก.ค.นี้  ณ ท้องสนามหลวง เชิญชมความงดงาม ตระการตา 26 ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย - สากลเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมชมนิทรรศการสวนแสง และชิม ช้อปอาหาร-ผลิตภัณฑ์ตลาดวัฒนธรรมที่ ห้องแกลอรี 5 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม / เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม, พลโทธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินแห่งชาติและนักแสดง เข้าร่วมแถลงข่าว ภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชุด  “ ปวงประชาสี่ภาครวมใจ แสงทองส่องไทย ทั่วหล้าเทิดไท้พระบารมี ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงจากนักแสดงละครเพลง “ เทิดไท้ทศมินทรราชา ” ได้แก่ นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย โกล้เด้นซอง) นายนภัสรัญน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก นภัสกร) นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิงผิง) และ การแสดงจำอวดหน้าม่านโดยศิลปินแสตมป์และคณะ  นิทรรศการงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ล่าเตียง ขนมอาลัว เครื่องประดับดินอบลวดลายไทย เครื่องหอมและสมุนไพร แกะสลักผักและผลไม้และนวดประคบสมุนไพร

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า.. รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.19 น. ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  มีพิธีเปิดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.30 น. ณ ท้องสนามหลวง โดย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีและคณะรัฐมนตรี เข้าร่วม และ ก่อนพิธีเปิดเวลา 17.30-19.00 น. มีกิจกรรมการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ริ้วขบวน 26 ขบวน ที่มี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมกว่า 2,800 คน ได้แก่.. 

ขบวนที่ 1  วงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ ขบวนที่ 2 ขบวนธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ วปร. และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ขบวนที่ 3 ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ  4 เหล่าทัพ  ขบวนที่ 4 รถเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงวัฒนธรรม ขบวนที่ 5 บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม ขบวนที่ 6 รถเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบุคลากร 


ขบวนที่ 7 หน่วยงานราชการ 16 กระทรวง ขบวนที่ 8 มรดกศิลปวัฒนธรรม ภาคเหนือ  ขบวนที่ 9 มรดกศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขบวนที่ 10 มรดกศิลปวัฒนธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก  ขบวนที่ 11 มรดกศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้  ขบวนที่ 12 รถเฉลิมพระเกียรติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขบวนที่ 13 รถเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

ขบวนที่ 14 ขบวนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขบวนที่ 15 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ขบวนที่ 16 ธนาคารออมสิน ขบวนที่ 17 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ขบวนที่ 18 กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี  ขบวนที่ 19 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขบวนที่ 20 บริษัท วันเอเชีย ขบวนที่ 21 องค์การศาสนา 5 ศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์ ขบวนที่ 22 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขบวนที่ 23 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ขบวนที่ 24 กลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนที่ 25 เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และขบวนที่ 26 สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา สำหรับเส้นทางเดินริ้วขบวนเริ่มจากบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง ไปยังท้องสนามหลวง 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า.. ภายในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ได้แก่.. 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ ทศมินทรราชา 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ” เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ 2) จัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ “ มหาทศมินทรราชา ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ แบ่งเป็น 2 เวที คือ เวทีกลาง จัดแสดงวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.30-22.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2567  การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร ” การแสดง “ มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ” และ การแสดง “ โนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ ” วันที่ 12 กรกฎาคม 2567  การแสดงดนตรี “ นาฏะ ดนตรี คีตา ” การแสดงโขน " สมเด็จพระรามาครองเมือง " การแสดงพื้นบ้าน " เรืองรองสุขเกษมทั่วถิ่นไทย " วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 การแสดงดนตรี " เทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญ ปวงชนชาวไทย " การแสดงละครนอก ตอน ถวายลูกแก้วหน้าม้า การแสดง " มหานาฏกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ " โดยไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศ ได้แก่.. กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 การแสดงดนตรี " มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ " เป็นการแสดงร่วมกันของ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแสดงดนตรี " สดับคีตศิลป์ทศชาติชาดก " (10 พระชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติ)  และ การแสดงละครเพลง "เทิดไท้ทศมินทรราชา" และ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 การแสดง “ สิงโตบนเสาดอกเหมยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ” การแสดง “ มังกรเบิกฟ้า 72 พรรษามหามงคล ใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ” บริเวณหน้าเต็นท์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงดนตรี " แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี " เป็นการแสดงร่วมกันของ 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่.. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงนาฏศิลป์โขนสดใต้ร่มพระบารมี ตอน ศึกทศกัณฐ์ยกรบ และตอน ยักษ์บรรลัยกัลป์ออกศึก การแสดง " ศิลปะร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชัน " และ การแสดงอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร ” นางสาวสุดาวรรณ กล่าวด้วยว่า.. ขณะเดียวกันในส่วนเวทีย่อย จัดแสดงวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30-18.30 น. มีการแสดงพื้นบ้าน การแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้าน การแสดงรำวงพื้นบ้าน การแสดงของเด็กและเยาวชนและการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. มีการแสดงว่าวเฉลิมพระเกียรติ เช่น ว่าจุฬา ว่าวสาย ว่าวสามเหลี่ยม รวมกว่า 100 ตัว โดย นายปริญญา สุขชิต หรือ  “ซุปเปอร์เป็ด ” ที่เป็นผู้สืบสานและนักเล่นว่าวไทยระดับชาติ  อีกทั้งภายในงานมีตลาดวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อาหารไทย อาหารถิ่น และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวัฒนธรรมอื่นๆ  การสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุค เช่น อาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น และสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น นวดไทย ลงรักปิดทอง ทำว่าวไทย กรองดอกไม้ แกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น 


“ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยมาร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  และมาชม เรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่างๆและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นานาชาติ  และสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดรถให้บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. โดยจัด รถโดยสารธรรมดาให้บริการ 5 เส้นทาง ได้แก่.. อนุสาวรีย์ชัย-สนามหลวง, วงเวียนใหญ่-สนามหลวง, สายใต้ใหม่-สนามหลวง, หมอชิต-สนามหลวง และ สนามหลวง -ท่าเตียน-ท่าช้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...