PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน “ PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 ” ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด “ ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ ” ตะโกนให้โลกรู้ว่า ข้อมูลส่วนตัวสำคัญแค่ไหน ...

PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ “ PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 ” การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด “ ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ ” ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญแค่ไหน เปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายได้มาพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ให้ตระหนักถึงความสำคัญกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า.. กลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ Gen Z ถือเป็นกลุ่มที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปริมาณที่สูงมาก ทั้งแง่ของเวลาการใช้งานเฉลี่ยหรือการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลที่มีความหลากหลาย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องข้อมูลของตนเอง หรือระวังการละเมิดข้อมูลของผู้อื่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการทำงานไปยัง PDPC ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทย รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อต่อยอดสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานอย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกภาคส่วน

ด้าน ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยว่า.. PDPC มีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนอกเหนือจากพันธกิจให้คำปรึกษาหรือให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว PDPC ยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญและยกระดับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานสากล “ ในปีนี้ PDPC ได้ร่วมกับ ‘ ธนาคารกรุงไทย ’ ในการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา หรือกิจกรรม “ PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 ” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ ’ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) พร้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพและแนวคิดในการประยุกต์ใช้กฎหมาย PDPA ในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ”

ทั้งนี้ โครงการ PDPA Challenge 2024 ยังเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาจากต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มพันธกิจของรัฐบาลในการสร้างกลไกหรือมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความรับรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโครงการ “ PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 ” ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยธนาคารกรุงไทย ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและยกระดับความเข้าใจกฎหมาย PDPA ในสังคมขึ้นไปอีกระดับ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าค่ายอบรมความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการแข่งขันตอบปัญหาจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน


บุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (รวมไปถึงกฎหมายลำดับรอง แนวทาง คู่มือ แนวปฏิบัติ) พร้อมสิทธิร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Case Study จริง จากวิสัยทัศน์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล โดยจัดแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คนต่อมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 100,000 บาท

สำหรับผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการ หรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: PDPC Thailand สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-208-8800 ต่อ 6072, 6069 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...