โอกาสมาถึงแล้ว ! บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุน Enabling Fund เชื่อมโยงครูภาษาอังกฤษไทยสู่คอมมูนิตี้ครูภาษาอังกฤษจากทั่วโลก ...

กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2567 – บริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เดินหน้าประกาศรับสมัครทุน Enabling Fund สำหรับเครือข่ายบุคลากรครูภาษาอังกฤษ และ ศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความถนัดกับคุณครูจากประเทศอื่น ๆ และอัพเดทเทรนด์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในโลกยุคปัจจุบัน ผ่านแพลตฟอร์มที่รวบรวมคุณครูภาษาอังกฤษจากทั่วโลก Teaching English โดยในปี 2567 บริติช เคานซิล ได้เปิดรับสมัครทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน มูลค่าทุนละ 100,000 บาท หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม www.britishcouncil.or.th

มร.แดนนี ไวท์เฮด ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า.. “ สหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเพื่อตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอน และการวัดระดับภาษาอังกฤษของประเทศไทยมาโดยตลอด เรามีความเชื่อเสมอว่าคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นประตูไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายระดับสากล ซึ่งบริติช เคานซิล ได้เล็งเห็นคุณค่าของบุคลากรครูภาษาอังกฤษในประเทศไทย และเล็งเห็นว่าแพลตฟอร์ม ‘Teaching English’ จะช่วยเปิดโอกาสให้ครูจากประเทศไทยได้เข้าถึงโอกาส และแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมาย เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทั้งในเมืองและชนบท ในการนี้บริติช เคานซิล จึงนำเสนอ ทุน Enabling Fund เพื่อส่งเสริมให้คุณครูภาษาอังกฤษในประเทศไทย ได้เชื่อมโยงกับบุคลากรครูจากทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ”


สำหรับทุน Enabling Fund เปิดรับสมัครสำหรับบุคลากรครูในเครือข่าย สมาคม องค์กรด้านการสอนภาษาอังกฤษที่ดำเนินงานอยู่จริงในประเทศไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านหลักสูตรออนไลน์ (MOOCs) และการเข้าร่วม Global Webinar โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ ครอบคลุมถึงวารสารวิจัย แหล่งข้อมูลการสอน กิจกรรมออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงช่องทางเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูทั่วโลก


ทุน Enabling Fund เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พฤษภาคม 2567 สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.britishcouncil.or.th ...

เกี่ยวกับ บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล .. คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 650 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...