กองทัพเรือ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กองทัพเรือ ...

ที่ห้องนารายณ์ทรงสุบรรณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (อาคาร ๕) พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ / เวลา 10.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กองทัพเรือ (อพ.สธ. - ทร.) 

พล.ร.อ. ' อะดุง  พันธุ์เอี่ยม '
ผู้บัญชาการทหารเรือ ...

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯในห้วงที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 


โดยในปีงบประมาณ 2567 อพ.สธ. จะกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “ รักษ์ทะเล รักษ์แสมสาร ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในห้วงวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย เข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักหวงแหนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. - ทร.
กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง การเก็บทำความสะอาดชายหาดบริเวณโดยรอบ ตลอดจนเปิดให้นักเรียนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ทร. เป็นประธานในพิธี ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...