“ ทอ. - สธ. - กทม. ” ลงนามบันทึกข้อตกลง " ความร่วมมือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฯ ในกทม. "

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ ความร่วมมือด้านการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ” ระหว่าง กองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ที่ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / วานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ ความร่วมมือด้านการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ” ระหว่าง กองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยมี นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม 


สำหรับบันทึกข้อตกลงจะนำมาซึ่งความร่วมมือและความพร้อมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำมาซึ่งความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความผาสุกให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้.. 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ ดำเนินการพัฒนาเข้าถึงบริการทางการแพทย์

2. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการ แก่ประชาชนข้าราชการกองทัพอากาศและครอบครัว รวมถึงข้าราชการสังกัดอื่น ๆ ลดความแออัดในโรงพยาบาลภาครัฐ

3. ให้ความร่วมมือในด้านการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างกัน

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน


โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวว่า.. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเข้ามาใช้บริการมากกว่า 1 ล้าน 2 แสนรายต่อปี และในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 90 เป็นประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ บุคลากรของกองทัพอากาศ ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และจะยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่ต่อไป วันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะทำให้ประชาชน รวมถึงข้าราชการกองทัพอากาศ ตลอดจนข้าราชการสังกัดอื่น ๆ และครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ บริเวณเขตดอนเมือง และ พื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

พร้อมกันนี้ ยังก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการศึกษา อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างกัน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันในอนาคต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...