' ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ' ร่วมกับ ' สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ' จัดอบรมเรื่อง “ การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “ การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายในงานมีการอบรมการปลูก การดูแลรักษา การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช การเก็บเกี่ยว การส่งออกผลสด เนื้อทุเรียนสดด้วยเทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษา

วิทยากร ประกอบด้วย.. รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. ' พีระศักดิ์ ฉายประสาท '
มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ...

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MXquNQszpiJGX2Zu7

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 055 96 3014 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...