พิธีเปิด การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 ...

ที่ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ / วานนี้ (วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศร่วมพิธี


การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ เป็นการทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการของหน่วยในระบบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ตามแผนป้องกันประเทศและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์สมมติที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและขีดความสามารถที่แท้จริงในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังของกองทัพอากาศในการวางแผนและการอำนวยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งเพื่อทดสอบขีดความสามารถการสั่งการและควบคุมกำลังในแต่ละมิติ การประสานสอดคล้องในระดับหน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ “รวมการบัญชาการ กระจายการควบคุม แยกการปฏิบัติ” รวมถึงการเชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกัน ทั้งกับกำลังของกองทัพอากาศและต่างเหล่าทัพ 


สำหรับภาพรวมการทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย การทดสอบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ การป้องกันทางอากาศ การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานขนาดใหญ่ประสบภัย การลาดตระเวนและการเฝ้าระวังทางอวกาศ การปฏิบัติการทางไซเบอร์ การปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพบกและกองทัพอากาศและการส่งกำลังบำรุงเป็นการเร่งด่วน 

ซึ่งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 จะเป็นการแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพบกและกองทัพอากาศ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ ผลการทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงขีดจำกัดและข้อขัดข้องในการปฏิบัติทางอากาศ รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านการใช้กำลังของกองทัพอากาศในอนาคต เพื่อให้การใช้กำลังของกองทัพอากาศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นหลักประกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของชาติและช่วยเหลือประชาชนต่อไป …

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...