อว. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ...

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และมอบรางวัล NRCT Special Award 2024 แก่ผลงานี่มีความโดดเด่น โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  พร้อมด้วย ผู้บริหารของกระทรวง อว. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักประดิษฐ์ และนักวิจัยจาก 37 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ณ Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า.. อว.ขอแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลต่างๆจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งนี้  และยังเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความสำเร็จของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีระดับโลก กระทรวง อว. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนานักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย รวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง ได้แสดงศักยภาพพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สู่เวทีระดับโลก พร้อมนี้ การผนึกกำลังอย่างแข็งแกร่งของคนไทยที่มีความสามารถสูง จะทำให้ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมนี้ ขอชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของทุกท่านที่ได้รับมาในงานครั้งนี้ ทุกท่านจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป  และที่สำคัญ ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่นำกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ มาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในบทบาทของ อว. ในเวทีระดับโลก ขอฝากให้ช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาประเทศของเราให้ยั่งยืนต่อไป

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. จากนโยบายของกระทรวง อว. วช.มีเป้าหมายที่จะนำกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรด้านนวัตกรรมและการวิจัยของนานาประเทศ มาสนับสนุนให้งานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับสากลและได้รับการยอมรับในมาตรฐานของงาน ในโอกาสนี้ นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติอันทรงเกียรติอย่าง “ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ” ซึ่งผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้สร้างความประทับใจและคว้ารางวัลเหรียญทอง รวมถึงรางวัลพิเศษอันทรงเกียรติมาครองได้สำเร็จ ดังนี้.. 

- รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations) จำนวน 4 รางวัลพร้อมด้วย รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal), รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) อีกจำนวน 89 รางวัล

นอกจากนี้ นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ยังได้รับรางวัล Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ on stage ดังนี้.. 

1) ผลงานเรื่อง " เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน " โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา และคณะ แห่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จาก Hong Kong Delegation เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2) ผลงานเรื่อง " อุปกรณ์ปรับองศาข้อมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษากระดูกข้อมือหลังการผ่าตัด " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จาก The Energy Educational Institute (N.I.E.C.I)  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

3) ผลงานเรื่อง " CRA Ambulance Boat : เรือฉุกเฉินต้นแบบเพื่อนำส่งผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดารที่มีการประสานผ่านระบบ Telemedicine " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และคณะ แห่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จาก The Polish Inventors and Rationalizers Association สาธารณรัฐโปแลนด์

4) ผลงานเรื่อง " โดรนอัจฉริยะ " โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล และคณะ แห่ง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จาก The Saudi Arabian Delegation ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

โดยผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ได้แก่..

1. ผลงานเรื่อง " PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม " โดย ดร.พิพัฒน์ ปรมาพิจิตรวัฒน์  และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ผลงานเรื่อง " กาแฟอะราบิกาจากกระบวนการผลิตใหม่ Facultative Anaerobic Yeasts (FAY) process " โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ผลงานเรื่อง " ความยั่งยืนในการเก็บเกี่ยว : แนวทางที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผลพลอยได้จากถั่วแมคคาเดเมียและโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์สะอาด " โดย รองศาสตารจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน  และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผลงานเรื่อง " วายู เบรทโทโลจี " นวัตกรรมเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากลมหายใจ  โดย ดร.เธียร์สิทธิ์ นาสัมพันธ์ แห่ง บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด พร้อมรางวัล Special Prizes จากนานาประเทศ อาทิ.. โปแลนด์ สเปน โปรตุเกส สมาพันธรัฐสวิส เกาหลีใต้ มาเลเซีย โรมาเนีย ซาอุดิอาระเบีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน อิหร่าน และอื่นๆ  อีกร่วมกว่า 30 ผลงานความสำเร็จของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง วช. จะส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...