ไม่ว่าใกล้หรือไกลเราจะไป เพราะชีวิตของประชาชน คือ สิ่งสำคัญ “ ทอ. ” สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก กองร้อย ตชด.ที่ 334 ส่ง ร.พ.นครพิงค์ ...

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 กองทัพอากาศ  โดย กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอใช้อากาศยานของกองทัพอากาศ ในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

     

ในการนี้ กองทัพอากาศ จึงได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) ของหน่วยบิน 2033 จากที่ตั้งกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ การสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย ด้วยการเคลื่อนย้ายลำเลียงหรือการขนส่งทางอากาศไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดสาธารณภัย

     

กองทัพอากาศ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคลากร อากาศยานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ …

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...