พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องใน “ วันกองทัพอากาศ ” ประจำปี 2567 ...

ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ / วันนี้ (วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร “ วันกองทัพอากาศ ” ประจำปี 2567 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ กำลังพลกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี 


   

ในการนี้ หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ได้จัดให้มีพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องใน “ วันกองทัพอากาศ ” ประจำปี 2567 โดยเนื้อความของสาร “ วันกองทัพอากาศ ” มีดังนี้..  

เนื่องในวันที่ 9 เมษายน ของทุกปี เป็น “ วันกองทัพอากาศ ” ผมขอถือโอกาสนี้ส่งความรัก และความปรารถนาดี ด้วยความห่วงใยอาทร มายังพี่น้องชาวกองทัพอากาศทุกคนด้วยความจริงใจ 

วันกองทัพอากาศ นับเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราชาวกองทัพอากาศทุกคน จะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย รวมถึงบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา และวีรชนทหารอากาศ ผู้บุกเบิกก่อตั้งและวางรากฐานกองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงมาตราบเท่าทุกวันนี้ 
   

ตลอดระยะเวลา 87 ปีที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ได้พัฒนากำลังทางอากาศให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ “ กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ” นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “ กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ” เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง และภัยคุกคามต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการธำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และราชบัลลังก์ รวมถึงผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนใช้กำลังทางอากาศเพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ผมขอขอบคุณ พี่น้องทหารอากาศทุกคน ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง พร้อมทั้งร่วมกันธำรงเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารอากาศไว้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกองทัพอากาศ และความผาสุกของประเทศชาติ และประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป
  

ในโอกาสวันสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อานุภาพดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย อีกทั้งเดชะพระบารมี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเดชะพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพร ให้พี่น้องชาวกองทัพอากาศ พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ยังได้จัดพิธีต่างๆ ดังนี้.. 

• พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ รวมทั้งบวงสรวงดวงวิญญาณบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

• พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ

• พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ

• พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ

• พิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ และ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 ณ ห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...