เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น จาก " องคมนตรี " เนื่องใน วันปกรณ์ 2567 ...

ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เนื่องในวันปกรณ์ 2567 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมี เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย/แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมยินดี 

นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้ารับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันปกรณ์ 2567 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางขนิษฐา เทวินทรภักติ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ รักษาการประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมในพิธี สำหรับ การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2523 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 44 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่มีความทุ่มเทในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสังคมไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ บิดาของงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ” ผู้วางรากฐานและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบัน นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แล้ว รวมทั้งสิ้น 420 คน ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่.. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อเน้นย้ำให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นทุกท่าน ผู้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม อุทิศตนเพื่อนำพาสังคมไทยก้าวสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ...

#วันปกรณ์2567 ...

#นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น #นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ #ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง #มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...