วธ. เปิดฉายภาพยนตร์สารคดีเกร็ดโขน และ การแสดง Miscellany of Khon ต่อยอด “ เกร็ดโขน ” จาก ฝรั่งเศส และ โคลัมเบีย สู่ประเทศไทย ...

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดฉายภาพยนตร์สารคดีเกร็ดโขน และ การแสดง Miscellany of Khon ต่อยอด “ เกร็ดโขน ” จาก ฝรั่งเศส และ โคลัมเบีย สู่ประเทศไทย เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ณ Slowcombo เขตปทุมวัน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า.. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ จัดกิจกรรม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ตามที่นายจิตติ ชมพี ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา หรือ “ เกร็ดโขน ” ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากโครงการฯ ณ เมืองลารอแชลและเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบ และเมืองซานเตียโกเดกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ภายใต้งาน Bienal International de Danza de Cali จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ผ่านศิลปะการแสดงที่นำเสนอทั้งด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทำให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ชมชาวฝรั่งเศสและโคลอมเบีย ได้เข้าถึงและรับรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจต่อชาวไทย 
นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า.. โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับ นายจิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาฏศิลปินชาวไทย มีการเขียนบทความวิจัย การรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์ นำมาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจ ด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้งหกตอน หนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณี รวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไป ซึ่งมีศักยภาพและมากด้วยสุนทรียะในองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นที่ปรึกษาโครงการฯและภัณฑารักษ์ 


นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า.. จากผลของการจัดโครงการดังกล่าวไปนั้น ทำให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์แพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ และยังนับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2567 อีกด้วย ล่าสุด ทางผู้จัดและวธ. จึงต่อยอดนำมาจัดกิจกรรมโครงการเกร็ดโขน “ Miscellany of Khon ” ไว้ที่ประเทศไทย เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น ณ Slowcombo เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ส่งเสริมคนในชาติให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีรากฐานมาจากทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจัดไว้ ณ ประเทศไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การฉายภาพยนตร์สารคดี 6 ตอน 2) การแสดงและการบรรเลงสด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 – 22.30 น. 3) กิจกรรมเวิร์คชอป “ การค้นหาสมดุล องค์ประกอบของการเคลื่อนไหว ท่าทางของเทคนิคการรำแบบดั้งเดิม : การปฏิรูปการแสดงด้นสดในการเคลื่อนไหวตามเรื่องราว ” (Manipulation and articulation in traditional dance technique : improvisation in their narrative movements) 

ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายที่สนใจ อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งมีพื้นฐานค่อนข้างดีในการรำโขน (โขนยักษ์หรือโขนลิง) หรือมีความสนใจในการพัฒนาการแสดง การใช้ทักษะความรู้ร่วมสมัย และความเข้าใจในร่างกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการแสดงในระดับขั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี และ 4) การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 เข้าชมฟรี ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...