วธ. อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย มีมติขยายเวลา เข้าสักการะ “ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ” รองรับประชาชน เข้ากราบสักการะล้นมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ...

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า.. รัฐบาล โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดย กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย, สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย, สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980, หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สักการบูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาค อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา เวลา 09.00 – 20.00 น. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ นั้น

' ชัยพล สุขเอี่ยม '
อธิบดีกรมการศาสนา ...

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า.. จากที่ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย โดยมี พลตำรวจเอก ไกรบุญ  ทรวดทรง จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และให้บริการประชาชน เป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ และจากการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ที่ผ่านมา มีพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการอำนวยควาสะดวกให้กับประชาชน จึงมีมติขยายเวลาเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จากเดิมเวลา 09.00 - 20.00 น. เป็นเวลา 07.00- 21.00 น. จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 โดยให้เดินผ่านจุดคัดกรอง จำนวน 2 จุด ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา และฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับดอกไม้ธูปเทียนฟรีสำหรับเข้ากราบสักการะ อีกทั้ง เปิดให้ประชาชนที่พลาดโอกาสได้รับโปสการ์ดพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุภายในงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้ ยังมีการบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ โดย ขสมก. จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด ได้แก่ 1. เส้น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง (ใต้สะพานสมเด็จปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร) 2. เส้นวงเวียนใหญ่ – สนามหลวง (ตรงข้ามศาลฎีกา) 3. เส้นท่าช้าง – สนามหลวง (ตรงข้ามศาลฎีกา) และกรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ จัดบริการเรือฟรี ได้แก่ 1. เรือข้ามฟาก จากท่าวัดระฆัง - ท่าราชนาวิกสภา - ท่าวัดอรุณ - ท่าช้าง ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.00 น. 2. เรือจาก บริษัท ไทย สมายส์ โบ้ท จาก ท่าน้ำนนท์ - ท่าช้าง ระหว่าง วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 ให้บริการวันละ 4 เที่ยว สำหรับการอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ จำนวน 4 แห่ง สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้แก่ ลานจอดรถสนามหลวง ใต้สะพานพระราม 8 ราชนาวีสโมสร และลานจอดรถกองสลากเก่า โดยเปิดให้สามารถเข้าจอดได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ ยังมีจุดบริการรถเข็น (วีลแชร์) และเต็นท์พยาบาลจากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บริการประชาชนที่มาเข้ากราบสักการะอีก

ในส่วนของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่นั้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนช่างฟ้อนพื้นเมือง ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนรถบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ข้าราชการ จิตอาสา ศาสนิกสัมพันธ์ และศาสนิกชน เคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำมายังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวง จากนั้นในวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567 จะเปิดให้ศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ โดยจะทำการเปิดรับบัตรคิวรอบเช้าเวลา 08.00 น. และรอบบ่าย เวลา 12.00 น. ณ บริเวณเต็นท์ลงทะเบียนวงเวียนราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และในทุกๆ ช่วงเย็นเวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชน ซึ่งจะหยุดพักไม่อนุญาตให้ขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ บนหอคำหลวง แต่สามารถไหว้สักการะ รอบๆ หอคำหลวงได้ และจะปิดการเข้าสักการะในเวลา 21.00 น.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...