" มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนาราชกัญญา " จัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 ณ เมืองพัทยา ...

ที่ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 โดยมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ, พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ , นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และ ผู้แทนจากหน่วยงานสนองพระดำริ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้
การจัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 เป็นการจัดประชุมในระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลนานาชาติ เพื่อรวบรวมนักวิชาการ นักวิจัย นักอนุรักษ์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเต่าทะเล มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเลทั่วโลก  โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์เต่าทะเลระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและประเทศไทยออกสู่นานาประเทศ  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สำหรับรูปแบบการจัดการประชุมประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมย่อยโดยแบ่งตามภูมิภาค การประชุมย่อยเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทย การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ การจัดนิทรรศการของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ การออกบูธของร้านค้าและหน่วยงานด้านอนุรักษ์ การประชุมคณะกรรมการสมาคมเต่าทะเลโลก การทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ รายการประกวดวาดภาพเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล  ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านอนุรักษ์ต่อทะเลและทรัพยากรทางทะเลของมูลนิธิ เปิดโอกาสให้นักวิชาการนักอนุรักษ์และผู้อื่นสนใจต่อตนเองในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการและนักอนุรักษ์จากนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาและผลักดันการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยในอนาคต ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์เต่าทะเลภายในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ นักวิชาการ และนักอนุรักษ์จากมหาชาติจะมีโอกาสได้รับรู้การทำงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยและภูมิภาค และสามารถประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยารวมถึงจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยโดยกิจกรรมในพิธีเปิดการประชุม Dr.Stephen G. Dunbar ประธานสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลโลก และประธานคณะจัดงาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 การแสดงวีดิทัศน์การจัดงานประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ประธานสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลโลกได้มอบรางวัล ISTS President Award แก่มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนาราชกัญญา และการมอบรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณูปการในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทย ได้แก่ Dr.Stephen G. Dunbar ประธานสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลโลก,กองทัพเรือ,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,กรมประมง,กรมควบคุมมลพิษ,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา,รองศาสตราจารย์    สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา  ชันซื่อ  ประธานมูลนิธิ Earth Agenda,สัตวแพทย์หญิง ดร.ฐนิดา  เหตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ฯ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณชุติมา จิระมงคล  พร้อมด้วยนิทรรศการการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยหน่วยงานสนองพระดำริฯ นิทรรศการศิลปะ และนิทรรศการวิชาการ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...