ทอ. จัดพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 ...

ที่ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 / วานนี้ (วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 โดยมี อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ, ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ, หัวหน้าสำนักงานฝนหลวงกองทัพอากาศ, คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า, นักบิน, เจ้าหน้าที่หน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมในพิธีฯ 


    

โดยในปีนี้ กองทัพอากาศได้สนับสนุนอากาศยานจำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีทางธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (A-JET) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ จำนวน 11 ฐาน ได้แก่ กองบิน 1, กองบิน 2, กองบิน 3, กองบิน 5, กองบิน 7, กองบิน 21, กองบิน 23, กองบิน 41, กองบิน 46, กองบิน 56 และ สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   

การจัดพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของกองทัพอากาศ ในการร่วมปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันจะนำมาซึ่งการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง และการยับยั้งความรุนแรงจากกการเกิดพายุลูกเห็บ นอกจากนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการเผยแพร่การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงของกองทัพอากาศ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจฝนหลวงของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 อีกด้วย

     

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยที่ต้องประสบกับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี 2512 เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...