วช. ร่วมกับ บ.ดาว ประเทศไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม Food Waste Hub นวัตกรรมรักษ์โลกฝีมือคนไทย ลดปัญหาวิกฤตขยะอาหารเหลือทิ้ง ...

ที่ ตึกทรู ดิจิตัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ / เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวแพลตฟอร์มนวัตกรรมด้านการจัดการขยะอาหาร www.FoodWasteHub.com โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดงาน 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ให้ความสำคัญกับการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ วช. ให้การสนับสนุน มาใช้ประโยชน์ โดยในประเด็นการจัดการขยะ ที่อยู่ในการดำเนินงานของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดของของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste พบว่างานด้าน Food Waste เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดขยะอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย SDG ซึ่ง วช. และ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการจัดการอาหารโดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอาหาร การลดปริมาณขยะอาหารในภาพรวมของประเทศตามหลักนโยบาย BCG โดยเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาและวิกฤตขยะอาหารเหลือทิ้งได้อย่างยั่งยืน

นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า.. Dow ตั้งเป้าที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อน เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การแยกขยะอาหารและนำมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเน่าเสียสามารถช่วยลดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อน และลดการปนเปื้อนของเศษอาหารกับขยะอื่น ๆ โดยเฉพาะพลาสติก ทำให้สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น นวัตกรรมฝีมือคนไทย สามารถนำไปเป็นไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com ที่นำเสนอผลงานวิจัยการจัดการขยะอาหารจากนักวิจัยทั้งประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ซึ่งภายในงานได้นำผลงานมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมากมาย อาทิ โครงการระบบการดัดแปลงเปลือกไข่จากโรงฟักไข่แบบครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะภาคการเกษตร และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โครงการลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนำไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง และโครงการ Ugly Veggies – แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการการสูญเสียและเศษเหลือทิ้งจากอาหารอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานผักสด ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยจัดการขยะอาหารแต่ยังให้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ วช. และ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย ได้ร่วมกันมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com นับเป็นการจัดการขยะจากอาหารอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะอาหาร จากการนำเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ก่อนเน่าเสีย ทำให้ขยะในประเทศลดลง เพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดต้นทุนการผลิต และสร้างโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและนวัตกรรมรักษ์โลกจากฝีมือคนไทย ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...