“ สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ฯ ” จัดประชุมวิชาการ “ การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล ” เพื่อเป็นพลังให้แก่สังคมไทย ...

ที่ ห้องประชุมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางวราภรณ์ ทัตวิมล ประธานที่ปรึกษาสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดให้มีการประชุมวิชาการ “ การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล ” โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล ” มีการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ว่าที่ร้อยตรี นิกร สังขศิริ หัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ให้ความรู้ถึงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล ที่ปัจจุบันนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากสตรีก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างกว้างขวางในสังคม ดังนั้นผู้นำสตรีจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการรับรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในยุคดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นพลังให้แก่สังคมไทย และมี “ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ” โดย ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตระหนักและรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีในุยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ ภาคบ่าย ยังมีการสอน “ วิธีการนุ่งผ้าซิ่นแบบโบราณ ผืนเดียวโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ” จาก นางสาวสมนึก หริการบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอผ้าไทย และ ปาถกาฐาพิเศษ เรื่อง “ ครอบครัว : เป้าหลอมที่แข็งแกร่งของสังคมไทย ” โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต (อดีตนายกราชบัณฑิตสภา), กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ อีกด้วย 


ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  (ชพด.) นำโดย นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มโอเพ่นแชท พร้อมกรรมการและสมาชิก ชพด. เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ตลอดทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยทางชมรมฯ ได้เกียรติรับเชิญจาก ดร.สุพิชชญา สาคร ที่ปรึกษาชมรมฯ และดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางวราภรณ์ ทัตวิมล ประธานที่ปรึกษาสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...