“ เพราะชีวิต..ไม่อาจรอได้เพียงวินาที ” กองทัพอากาศ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.67 กองทัพอากาศได้รับการประสานภารกิจการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดย เฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 จากหน่วยบิน 2036 กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายไทย อายุ 73 ปี มีอาการเหนื่อยหอบ ขาทั้งสองข้างบวม ที่ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี แพทย์วินิจฉัยแล้วอาการวิกฤตเกินศักยภาพ มีความจำเป็นต้องส่งตัวไปทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป  

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย ด้วยการเคลื่อนย้ายลำเลียงหรือการขนส่งทางอากาศไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดสาธารณภัย  


กองทัพอากาศ โดย กองบิน 21 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคลากร อากาศยานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ ...

#กองทัพอากาศ ...

#ใจถึงใจไปทันที ...

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ...

#กองบิน21 ...

#อุบลราชธานี …ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...