ทอ. จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน และ มีจิตสาธารณะ ...

ที่ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / วานนี้ (วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน และ มีจิตสาธารณะ 
   

ทั้งนี้ มีข้าราชการที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนและมีจิตสาธารณะ จำนวน 8 คน ได้แก่..

     1.  พันจ่าอากาศเอก ณัฐพงษ์  แก้วคำ 

     2.  พันจ่าอากาศเอก ชิษณุพงศ์  นาโค

     3.  นาวาอากาศเอกหญิง วัลลภา  อันดารา

     4.  นาวาอากาศโทหญิง ชญาพัฒน์  ทองปากน้ำ

     5.  นาวาอากาศตรีหญิง อุษณีย์  บุญบรรจบ 

     6.  เรืออากาศโทหญิง ภัทรพร  โชคสมงาม

     7.  เรืออากาศตรี ภาภูมิ  ไวว่อง

     8.  เรืออากาศตรี พงษกรณ์  ใจใหญ่
    

โดยการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...