อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 8 ...

' รวี  เล็กอุทัย ' ประธานคณะอนุกรรมาธิการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 8


ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 403 ชั้น 4  อาคารรัฐสภา / เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายรวี เล็กอุทัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8 พร้อมด้วยนายภัทรลาภ  ทวีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่ 1 นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมชัย รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่ 2 และคณะ 
โดยมีเรื่องพิจารณา " การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน " ซึ่งมีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิซาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า  นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักบริหารโครงการชำนาญการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล และคณะ ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ  ซึ่งมี ประเด็น การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาดทั้งใน  ด้านปัญหาและอุปสรรค 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนั้น ได้มีการพิจารณาเรื่อง " สรุปข้อมูลผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจ และการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคม และระบบ Logistics " ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ และเรื่องอื่นๆ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...