วธ. จับมือ ก.ท่องเที่ยว - สำนักพุทธฯ หนุนท่องเที่ยวมิติศาสนา ช้อปผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จัดทำแพ็คเกจแบบ 3 วัน 2 คืนใน 3 จังหวัดใกล้เคียง นำร่อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ...

เสริมศักดิ์ เผย วธ. จับมือ 2 กระทรวง ชู Soft Power ท่องเที่ยววัฒนธรรม-ศาสนา พาทัวร์ 77 จังหวัด ร่วม ก.ท่องเที่ยว-สำนักพุทธฯ หนุนท่องเที่ยวมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  พาไหว้พระ ชมโบราณสถาน ภูเขา ทะเล เที่ยวงานประเพณี ชิมอาหาร ผลไม้พื้นถิ่น ช้อปผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จัดทำแพ็คเกจแบบ 3 วัน 2 คืนใน 3 จังหวัดใกล้เคียง นำร่อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า.. เมื่อเร็วๆนี้เป็นประธานการประชุมร่วมกับนางสาวสุดาวรรณ ศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการประชุมหารือการบูรณาการข้อมูล การทำงานและความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน 77 จังหวัด โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าร่วมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการบูรณาการข้อมูล การทำงานและความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน 77 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น วัด ศาสนสถาน แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เป็นต้น 2. งานเทศกาลประเพณีที่สำคัญแต่ละเดือนในจังหวัดต่างๆและ 3. แหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  เช่น แหล่งท่องเที่ยวในโครงการและกิจกรรมต่างๆของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและวธ. อาทิ โครงการท่องเที่ยวไร่กาแฟของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถีของวธ.  เป็นต้น  ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายและน่าสนใจ ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวชม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า.. หลังจากนี้วธ.จะร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พศ. จัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน โดยเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน และตั้งเป้าหมายจะนำร่องการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน ภูเขา น้ำตก ทะเล ตลาดวัฒนธรรม รวมทั้งชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านและชิมอาหาร ผลไม้ท้องถิ่น และช้อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วยวธ. ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย พศ. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการข้อมูล การทำงานและความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อน Soft Power กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11 สาขา โดยเฉพาะ Soft Power ด้านท่องเที่ยวและเฟสติวัลในจังหวัดต่างๆ ด้วยมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  รวมถึงงานเทศกาลประเพณีที่มีทั้งระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด  ทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...