พด. จัดงาน “ วันหมอดินอาสา ” 2567 เชิดชูเกียรติเสียสละช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ส่งต่อความรู้สู่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ ...

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศไทย จัดงานเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา สอดรับนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ยกระดับหมอดินอาสาสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค


ที่ ห้องประชุม 2801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567” จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ” โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านระบบ Video conference application zoom ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ Facebook live ผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน ภายในงานมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า.. ขอชื่นชมความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปยังหมอดินอาสาซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร ในการปรับปรุงบำรุงดิน ดูแลทรัพยากรดินของท้องถิ่น และฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จนเป็นเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสา จำนวน 77,804 ท่าน ซึ่งความสำเร็จของหมอดินอาสา ทำให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาความร่วมมือดินโลก นำไปขยายเป็นโครงการหมอดินนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ทั่วโลกนำไปเป็นต้นแบบในสร้างเครือข่ายผู้นำการจัดการดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งใจที่เครือข่ายหมอดินอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม  การจัดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมพลังสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการการยกระดับ เพิ่มรายได้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายหมอดินอาสาที่ตั้งเป้าให้มีความปราดเปรื่องในการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า.. กรมพัฒนาที่ดิน ริเริ่มโครงการ “ หมอดินอาสา ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด โดยอาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษาทรัพยากรดินของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาทางการเกษตรที่สำคัญผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาด สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ มาช่วยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหมอดินอาสา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่เสียสละทุ่มเททำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน โดยการจัดงานวันหมอดินอาสาเพื่อมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของ  หมอดินอาสา  รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งภายในงานมี   กิจกรรรมประกอบด้วย การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ การเสวนาของหมอดินอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ นิทรรศการนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมอดินอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ...


📡[Live] กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญทุกท่านรับชม พิธีเปิดงาน “ วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567 ” ภายใต้หัวข้อ “ หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ” 

📍 

ช่วงที่ 1 : https://fb.watch/q73woAgqaO/

ช่วงที่ 2 : https://fb.watch/q73NXMEt4K/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...