กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ “ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ” ประจำปี 2567 ...

ที่ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 13.30 น. วานนี้ (30 ม.ค.67) พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการตลาดในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการ และสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3, คุณยรรยง  อามีน อิหม่ามประจำมัสยิดยามีนอุลค็อยรียะห์  ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ” ประจำปี 2567  กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ โดยนำคณะเยาวชน และคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) จาก อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มาทัศนศึกษาสถานที่ สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงาน ของกองทัพเรือ ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยนำคณะเยาวชนตามโครงการฯ ทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน และนำคณะผู้นาศาสนาตามโครงการฯ ทัศนศึกษา นอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 30 คน โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 19 ปี จำนวน 93 รุ่น มีเยาวชนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,878 คน โดยน้อมนำวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สามารถ นำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม กองทัพเรือยังคงมุ่งมั่น ที่จะดำเนินโครงการต่อไป เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างสันติวิธีและยั่งยืนสืบต่อไป ...

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...