งานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี 2567 “ 65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 65 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบ 65 ปี วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สื่อมวลชน ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่างๆ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “ 65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน ” ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.30 น. โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)กิจกรรมภาคเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ ภาคสายมีพิธีพวงวางมาลารำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคบ่ายมีพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ณ หอประชุมประดู่แดง โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และ มีพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ได้แก่ บูธเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมภาคค่ำ มีพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร. แอ็นสท์ ไรเชิล (Dr. Ernst Reichel) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “65 ปี มจพ. พลิกโฉม  พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคลเกียรติยศ มจพ. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ และ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากร นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ฯ บุคลากรดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 


ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือทุกฝ่ายที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ติดอันดับมหาวิทยาลัยท็อปเท็นของประแทศและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...