วช. ชวนมาร่วมสนุก และ เรียนรู้ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรม กับนิทรรศการ Highlight Zone ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 ...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ ” ซึ่งในปีนี้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน และ นิทรรศการต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น.. นิทรรศการ “ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯนิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024 และ นิทรรศการ Highlight Zone ที่นำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายถึง 14 จุด

โดยนิทรรศการ Highlight Zone ที่น่าสนใจในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ทั้ง 14 จุดมีดังนี้..

1. “ FRUIT FUN FAIR ” “ ผลไม้หรรษา ”

นำเสนอเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการส่งออกการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลไม้ และยืดอายุเก็บรักษาในระหว่างขนส่งและวางจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ สตอเบอร์รี่ เป็นต้น

2. “ Innovate Power Solutions for a Better Life ” “ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ”

นำเสนอและให้ความรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม 

3. Patanista Academy : PSU

นำเสนอพื้นที่กิจกรรมเสนองานวิจัยเกี่ยวกับลวดลายโบราณของภาคใต้รังสรรค์บนพื้นผ้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำประเพณีวัฒนธรรมทางภาคใต้แสดงออกมาในรูปแบบชิ้นงานต่าง ๆ 

4. “ Green Road by วิศวกรสังคม ”

นำเสนอการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่าให้เกิดประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป 

5. “ Urban farming hub ” “ ศูนย์เกษตรวิถีเมือง วช. ”

นำเสนอเทคโนโลยีการปลูกพืชผักอย่างง่ายในพื้นที่จำกัด ที่สามารถใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดแปรรูปพืชผัก

6. “ Animal Planet ” “ อาณาจักรสัตว์เศรษฐกิจ ”

นำเสนอถึงความรู้เรื่อง 5 สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่พื้นเมือง แพะ จิ้งหรีด ปลาสวยงาม อาณาจักรสัตว์เศรษฐกิจ Animal Planet

7. “ Clever Land ” “ ฉลาดคิด เทคโนโลยีการแพทย์ ”

นำเสนอเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทยที่ผ่านการพัฒนามา ได้แก่ อุปกรณ์สายสวนเพื่อรักษาโรคผ่านหลอดเลือด วัสดุฝังในชนิดต่าง ๆ สำหรับรักษาทางออร์โธปิดิกส์ และทางทันตกรรม วัสดุทดแทนกระดูกเพื่อรักษาโรคกระดูก เป็นต้น

8. “ Colour Exhibition ”

นำเสนอการถอดเฉดสีจากกระเบื้องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่โดดเด่น มีความวิจิตรงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

9. “ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ”

นำเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการใช้เกมมาสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

10. “ Human-Elephant Pact : ป่าคน ชุมชนช้าง ”

นำเสนอนวัตกรรมและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้จากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ 

11. “ Youth Inventors Club กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ”

นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบิน “ Space Innovators : Flying Skills Clinic ” ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เครื่องบินด้วยตัวเอง 

12. “ Safety road Safety life ” “ ชีวิตปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ”

นำเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน และการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง การอยู่ร่วมกันบนสังคมอย่างปลอดภัยและไร้ความรุนแรง

13. “ Senior's Wonderland ดินแดนวัยเก๋า ”

นำเสนอ สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย สร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้สูงวัย ผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญา 

14. “ อุทยานธรณีโลกสตูล ” “ Satun UNESCO Global Geopark ”

นำเสนออุทยานธรณีสตูล ที่มีหลักสูตรการสอนเชื่อมโยงทั้งวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา สังคม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ โดยมีอุทยานธรณีเป็นตัวเชื่อม และตัวอย่างที่จับต้องได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ.. การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น และการฝึกอบรมอาชีพ โดยงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024 จะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...