วว. แนะ วัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “ วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ” ซึ่งมีข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

หลักการ นำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุเพาะ และนำเชื้อต้านทานโรคพืช คือ ไตรโครเดอร์มาและยีสต์ ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อช่วยต้านทานโรคและชักนำความแข็งแรงให้กับพืช 

ประโยชน์ของวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว  มีดังนี้..

1) แก้ปัญหาการเน่าเสียของต้นกล้าทานตะวันระหว่างการเพาะปลูก เนื่องจากราสาเหตุโรคพืช

2) อัตราการงอกของต้นอ่อนทานตะวันเพิ่มขึ้น และน้ำหนักต้นมากขึ้นกว่าเดิม

3) ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

ระยะเวลาการผลิต   4 วัน

ต้นทุนการผลิต  300 บาทต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด

ข้อแนะนำและควรระวัง

1) การตีก้อนเห็ดต้องตีป่นละเอียด

2) สถานที่คลุกต้องมีความสะอาดหรือกองปุ๋ยควรมีผ้าใบรอง 

3) การเพาะเชื้อ พื้นที่ต้องสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

4) การรดน้ำต้นอ่อนทานตะวัน ต้องรดเช้า-เย็น เนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการความชื้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.  โทร. 0 2577 9000

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...