วช. เตรียมความพร้อมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา เดินหน้าบ่มเพาะและเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฟันเฟืองหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคสังคมอัจฉริยะ” ในวันที่ 29 มกราคม 2567 

ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า.. การบ่มเพาะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นใหม่เป็นการเสริมสร้าง ทักษะและเทคนิคด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช.ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานของงาน ซึ่งการนำงานวิจัย เทคโนโลยี ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมเข้ามาเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนและการพัฒนาประเทศ โดยการบ่มเพาะในครั้งนี้ ยังจะเป็นเส้นทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา และโอกาสในรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการที่มีคุณภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตกิจกรรมฯ ตลอด 3 วันนี้ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ วช. ได้กำหนดกลุ่มเรื่องผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่.. 

- การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

- การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

- การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ 

- พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพในนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ อาทิ..

1) เรื่อง “ SCAMPER ยกระดับความคิดสร้างสรรค์....สรรค์สร้างนวัตกรรม ” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมวิจัยอาวุโส จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2) เรื่อง “ Develop & Deploy : ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ” โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) เรื่อง “ Innovation PITCH : สื่อสารนวัตกรรมแบบมืออาชีพ ” โดย รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น


ทั้งนี้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้วางเป้าหมายให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะ และเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์และความต้องการของประเทศ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’