“ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ” จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ...

ที่ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบากกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2567 พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ในพื้นที่ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบากกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ได้รับการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลได้รับการฟื้นฟู และสัตว์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน และเยาวชน ได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป และเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการสนองงานในโครงการ พระราชดำริ และการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่ น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุกทกภัย และที่สำคัญที่สุด เป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเสียสละ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยความรัก ความสามัคคี และ เอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นหัวใจสำคัญของความเป็น " จิตอาสาพระราชทาน "

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ กองทัพเรือมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งนอกจากการกำจัดวัชพืช และปรับแต่งภูมิทัศน์ แล้ว ยังได้มีการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมดูอาการและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ป่วยเปราะบางในชุมชน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับเขตบางกอกน้อย สำนัก ระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ตลอดจนภาคเอกชน ชุมชน และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...