ผบ.ทอ. - สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยือนสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ คุณมนทิรา  พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี ฯ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศลาว และเข้าพบ พลตรี คำเหล็ก  แสงพะจัน ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการทหารอากาศ กระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ พลโท คำเลี้ยง  อุทะไกสอน รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ และ หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว เทียบเท่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐประชาชนลาว ณ กระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซึ่งการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองกองทัพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยวางแผนการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกและการศึกษาให้มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี ฯ เสนออีกว่า กองทัพอากาศไทยสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศลาว ตั้งแต่ในระดับของการศึกษาหลักสูตรนักเรียนจ่าอากาศ จนถึงการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Primary Military Education : PME) ในส่วนกองทัพอากาศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองกองทัพในอนาคต

และ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 พลอากาศเอก พันธ์ภักดี ฯ และภริยา พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์ โดยทางเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณที่กองทัพอากาศส่งวงดุริยางค์ทหารอากาศช่วยงานสถานทูตฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และได้กล่าวชื่นชมกองทัพอากาศที่ให้สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของสถานทูตด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี ฯ ได้เสริมว่ากองทัพอากาศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางสถานทูตฯ และได้กล่าวถึงขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานสากล มีความพร้อมในทุกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชิญชวนให้ทางสายการบินในประเทศลาวส่งเครื่องบินเข้าซ่อมบำรุง และได้ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของกองทัพอากาศไทยในการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศอาเซียนในปี 2025 (ASEAN Exercise 2025) ณ สนามบินน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...